Volkeren, Naties, Evenementen

Lutz Graf Schwerin von Krosigk

Lutz Graf Schwerin von Krosigk

Lutz Graf Schwerin von Krosigk zat als eerste minister van Financiën in het eerste kabinet van Adolf Hitler. Von Krosigk was een vurige nazi en diende zelfs in de kortstondige regering van Dönitz.

Krosigk werd geboren op 22 augustusnd 1887. Na school ging hij naar de Lausanne-universiteit waar hij rechten en politiek studeerde. Hierna werd Krosigk een Rhodes Scholar aan de Universiteit van Oxford. In 1909 begon hij een juridische carrière nadat hij zich als advocaat had gekwalificeerd. Van 1909 tot 1910 diende Krosigk in de 2ndPomeranian Uhlans Regiment als onderdeel van zijn vrijwilligerswerk van een jaar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Krosigk in de loopgraven en ontving hij de IJzeren Kruis Eerste en Tweede Klasse. Na het einde van de oorlog diende hij als regeringsdeskundige in Hindenburg en van 1921 tot 1932 bekleedde Krosigk een aantal functies bij het ministerie van Financiën.

Op 2 junind 1932, Franz von Papen noemde Krosigk als zijn minister van Financiën. Hij handhaafde deze functie gedurende het hele leven van het Derde Rijk. Zijn speciale opdracht onder Hitler was het financieren van herbewapening. In 1935 kreeg Krosigk de wettelijke bevoegdheid om geld in te zamelen via leningen en kredieten - zelfs als het geld was om oorlogswapens te financieren. Krosigk botste met Schacht over hoe het beste geld in te zamelen voor bewapening.

Krosigk geloofde dat Hitlers campagne tegen de Joden gerechtvaardigd was. Op de dag na Krystalnacht zei hij:

"We moeten er alles aan doen om de Joden naar andere landen te duwen."

In de laatste dagen van het Derde Rijk noemde Donitz Krosigk als minister van Buitenlandse Zaken in wat in feite een onbeduidende regering was.

In 1949 werd Krosigk berecht voor een rechtbank in Neurenberg en schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden. Hij werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf maar in 1951 vrijgelaten.

Lutz Graf Schwerin von Krosigk stierf in 1952.

September 2012


Bekijk de video: Lutz Graf Schwerin von Krosigk (Januari- 2022).