Geschiedenis Podcasts

In de naam van Lykourgos - De opkomst en ondergang van de Spartaanse revolutionaire beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos

In de naam van Lykourgos - De opkomst en ondergang van de Spartaanse revolutionaire beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In de naam van Lykourgos - De opkomst en ondergang van de Spartaanse revolutionaire beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos

In de naam van Lykourgos - De opkomst en ondergang van de Spartaanse revolutionaire beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos

Gedurende het grootste deel van de klassieke periode was Sparta een van de grootste mogendheden in Griekenland, soms zelfs tot dominantie, maar dat eindigde in de nasleep van de Spartaanse nederlaag bij Leuctra in 371 voor Christus. In het volgende decennium ontmantelden de zegevierende Korinthiërs en hun bondgenoten de basis van de Spartaanse macht in de Peloponnesos, en daarna werd Sparta op zijn best een regionale macht. Haar pogingen om de macht terug te winnen volgden over het algemeen traditionele routes tot de toetreding van koning Agis IV in 244 voor Christus. Hij was de eerste van drie revolutionaire Spartaanse leiders die probeerden een reeks dramatische hervormingen door te voeren, allemaal officieel gericht op het herstellen van de Spartaanse grondwet in zijn oorspronkelijke vorm, zoals vastgesteld door de semi-legendarische wetgever Lycourgos. Agis IV, Cleomenes III en Nabis probeerden allemaal het Spartaanse leger te versterken, het aantal burgers te vergroten en enkele van de oude instellingen te herstellen, terwijl ze tegelijkertijd veel aspecten van de klassieke Spartaanse grondwet omverwierpen.

De auteur geeft ons een goede beschrijving van de staat waarin Sparta zich bevond aan het begin van Agis' regering en de problemen waarmee ze te maken kreeg. Dit is een complexe kwestie, aangezien de bronnen voor de Spartaanse grondwet over het algemeen later zijn dan de gebeurtenissen die ze bespreken, dus we kunnen er niet helemaal zeker van zijn hoe nauwkeurig ons beeld van Klassiek Sparta eigenlijk was. De kloof tussen Leuctra en het bewind van Agis IV betekent ook dat geen van de Spartanen uit deze periode uit de eerste hand ervaring had met het leven in Sparta op haar hoogtepunt - in het beste geval zouden de oude mannen van 244 de verhalen van hun grootvader hebben gehoord, maar anders zouden de directe lijn was al verloren gegaan.

De belangrijkste elementen van de Spartaanse levensstijl waren de Agoge (het opleidingssysteem voor jongeren), de syssitia (de openbare rotzooi waar alle burgers moesten eten), een visueel eenvoudige levensstijl en weinig of geen gebruik van geld. De stad werd geregeerd door twee koningen, samen met vijf gekozen ephors en de Gerousia, een raad van 28 (inclusief de twee koningen). Over het algemeen probeerden deze hervormingen de Spartaanse levensstijl te herstellen (hoewel veel van hun hervormingen in feite indruisten tegen de Spartaanse traditie), maar ten koste van de traditionele Spartaanse grondwet - dit was een bijzonder gevaarlijke tijd om een ​​ephor te zijn. Een belangrijk element van alle drie de hervormingen waren de afschaffing van de diepte en de herverdeling van land, beide bedoeld om het hoofd te bieden aan de langetermijndaling van het aantal volledige Spartaanse burgers. Deze hervormingen leidden onvermijdelijk tot oppositie binnen Sparta, en onder hun buren (met name landhervorming), maar dit werd verkeerd ingeschat - de meeste Spartaanse hervormers hadden geen interesse in het verspreiden van hun revolutie, die tenslotte bedoeld was om Spartan haar buren te laten domineren, niet om hen te helpen.

Een fundamenteel probleem waarmee deze Spartaanse hervormers werden geconfronteerd, was dat hun basisdoel was om de militaire macht van Sparta te herstellen en die macht te gebruiken om de controle terug te krijgen over ten minste enkele van de gebieden die na Leuctra verloren waren gegaan. Dat was in vroegere eeuwen misschien een haalbaar doel, maar tegen de derde eeuw werd de Hellenistische wereld gedomineerd door een reeks supermachten. Als gevolg hiervan leidden de inspanningen van Sparta tot oorlogen met Macedonië en vervolgens met Rome, wat onvermijdelijk eindigde in een nederlaag. Dit was niet alleen een Spartaans falen - zoals de Romeinen al snel zouden ontdekken toen de Grieken zeiden dat ze hun vrijheid wilden, een belangrijk onderdeel daarvan was de vrijheid om oorlog te voeren tegen hun buren.

Dit is een fascinerende kijk op een vaak verwaarloosde periode, waarin de politieke en militaire chaos wordt weergegeven die is veroorzaakt door Sparta's laatste pogingen om haar verloren glorie terug te krijgen. Sparta's laatste triomfen en nederlagen op het slagveld worden gezien naast de politieke gebeurtenissen in de stad zelf, die vaak even gewelddadig waren, en we volgen het verhaal tot het einde van de Spartaanse onafhankelijkheid en haar transformatie in iets dat dicht bij een Spartaans themapark in het Romeinse Rijk ligt. .

hoofdstukken
1 – Dageraad
2 – Zenit
3 – Verduistering
4 – schemering
5 – Pax Achiaca
6 – Pax Romana

Auteur: Miltiadis Michalopoulos
Editie: Hardcover
Pagina's: 258
Uitgever: Pen & Sword Military
Jaar: 2016In de naam van Lykourgos: de opkomst en ondergang van de Spartaanse revolutionaire beweging (243-146 v.Chr.). Vertaald door Marion Kavallieros en Maria Anna Niforos

De opkomst en ondergang van de raadselachtige stadstaat Sparta hebben historici van de oudheid tot de moderne tijd in verwarring gebracht. Gebouwd op de pijlers van de principes van de legendarische wetgever Lycurgus, stond Sparta bij oude historici bekend als een anomalie vergeleken met de rest van Hellas die waarden promootte als militaire discipline, zelfopoffering, ascese en fysiek en moreel uithoudingsvermogen, wat uiteindelijk leidde tot een volledige onderwerping en loyaliteit aan de stadstaat door haar burgers. In In de naam van Lykourgos, bestudeert Miltiadis Michalopoulos het belang van deze mythe in Hellenistisch Sparta, en gaat zo verfrissend in op een periode uit de Spartaanse geschiedenis die niet uitgebreid is behandeld in de moderne wetenschap. De studie concentreert zich op de heerschappij van de drie Spartaanse koningen, Agis IV (245-241), Cleomenes III (235-222) en Nabis (207-192), die allemaal op verschillende manieren probeerden de Spartaanse staat te redden van volledige ineenstorting in de derde eeuw. Het is de hypothese van Michalopoulos dat deze drie heersers een "revolutionaire beweging" vertegenwoordigen, die erop gericht is het lot van Sparta om te buigen door de traditionele principes van Lycurgus te herstellen.

Het boek bestaat uit een inleiding, zes hoofdstukken, vier bijlagen en een uitgebreid aantekeningengedeelte. In de inleiding (pp. xi-xxvii) concentreert Michalopoulos zich op de oorsprong en aard van de Lycurgan-constitutie, en dit leidt hem naar de cruciale discussie over mogelijke redenen voor het verval van het Spartaanse systeem in de vierde eeuw. Michalopoulos stelt dat de praktijk van het geven van grote bruidsschatten aan dochters, in combinatie met een afname van mankracht, leidde tot een onomkeerbare concentratie van eigendom in steeds minder handen (p. xxi). Als eigenaar van onroerend goed en het betalen van de maandelijkse vergoeding voor de Syssië waren essentiële vereisten van een Spartiaat, slechts enkelen konden hun burgerschap handhaven. Hoewel Michalopoulos wijst op de bredere economische, morele en sociale context van de derde eeuw, waar de meeste Griekse stadstaten moeite hadden om te reageren op de nieuwe politieke en militaire realiteit, had hij meer kunnen doen om andere perspectieven die relevant zijn voor de kwestie aan de orde te stellen: het angst, trots of iets anders dat de Spartanen ervan weerhield het systeem te veranderen? Overtroffen de militaire innovaties in Thebe en Macedonië gewoon de Spartaanse manier? Voorkwamen de status en invloed van de Heloten dat Sparta de hegemonie kon vestigen, aangezien het aangaan van buitenlandse zaken hun controle over de zuidelijke Peloponnesos in gevaar zou brengen? Het lijkt erop dat tal van problemen tegelijkertijd de levensvatbaarheid van het Spartaanse systeem op de proef stelden, en een bredere bespreking van de verwikkelingen van deze verschillende historische ontwikkelingslijnen zou het openingshoofdstuk hebben versterkt.

Ondanks de vernederende Spartaanse nederlaag bij Leuctra in 371, was er geen gretigheid om het systeem te hervormen. Deze ongelukkige neerwaartse spiraal zette zich voort tot het midden van de derde eeuw, toen drie heersers op hun beurt probeerden de ontwikkeling tegen te gaan door een nieuwe Spartaanse hegemonie te vestigen die streed tegen de grootmachten Macedonië, Syrië, Egypte en Rome. In hoofdstuk 1 (“Dawn”, p. 1-16), bespreekt Michalopoulos de regering van Agis IV. Hij besteeg de troon in 245 met het revolutionaire doel om het aantal burgers uit te breiden door eigendommen te herverdelen en schulden kwijt te schelden. De agenda van Agis werd echter tegengewerkt in de Gerousia door een tegenbeweging onder leiding van de co-monarch Leonidas II, en het geschil eindigde met de executie van Agis in 241 zonder enige hervorming van het systeem. Hoewel de hervormingen nooit wortel hebben geschoten, is het punt van Michalopoulos dat in deze jaren de eerste belangrijke zaden werden geplant.

Hoofdstuk 2 (“Zenith”, p. 17-83) behandelt de cruciale periode van de hervormingsbeweging in de jaren 220. In 235 besteeg de zoon van Leonidas, Cleomenes III, de Spartaanse troon en, paradoxaal genoeg, zou hij degene zijn die de revolutionaire hervormingen van Agis volledig zou doorvoeren. Door het herverdelen van land en kwijtschelding van schulden kon Cleomenes het Spartaanse leger drastisch uitbreiden. Dit gaf hem genoeg kracht om de Achaean League uit te dagen. Hoewel hij in de beginjaren verschillende succesvolle campagnes voerde, culmineerde de Cleomean-oorlog in Sellasia in 222 met de beslissende nederlaag van Cleomenes door Antigonus Doson III van Macedonië. De Spartaanse hervormer belandde in ballingschap in Egypte onder Ptolemaeus III, maar een mislukte staatsgreep tegen de Egyptische koning in 219 maakte uiteindelijk een einde aan zijn leven. Michalopoulos geeft de lezer een diepgaande discussie over de politieke en militaire ontwikkeling van de jaren 220, en met name zijn behandeling van de slag bij Sellasia valt op als een van de sterkste delen van het boek.

Hoofdstuk 3 (“Eclipse”, p. 84-93) is een kort intermezzo over de jaren tussen Cleomenes en Nabis, waar Sparta werd gedwongen Macedonië en de Achaeïsche Bond te gehoorzamen, waardoor het nogal leek op de situatie in 338 waar Filips II controleerde de Grieken in de Korinthische Bond. Het hoofdstuk eindigt met de nederlaag van de Spartaanse tiran Machanidas bij Mantinea in 207 door een Achaeïsche alliantie onder leiding van Philopoemen.

Hoofdstuk 4 (“Twilight”, p. 94-123) begint in de nasleep van de Spartaanse nederlaag bij Mantinea en het plan van de nieuwe heerser Nabis om Sparta opnieuw te redden uit een hopeloze politieke en militaire situatie. Nabis maakte de radicale stappen om de Heloten te integreren in de Spartaanse samenleving, geld in omloop te brengen, de stad ommuurd, een vloot te creëren en de verplichte betaling voor de Syssië en de oude instellingen van koningschap en ephoren (p. 99). Bovendien had Nabis territoriale ambities, en dit bracht hem al snel in conflict met de Achaean League en het Romeinse Rijk. De geschiedenis herhaalde zich en Sparta werd in 195 veroverd door de Romeinse generaal Flamininus, en Nabis zelf werd in 192 vermoord door zijn eigen bondgenoten van de Aetolische Bond. In het hoofdstuk laat Michalopoulos mooi zien dat Nabis’ tirannieke heerschappij destijds werd gehaat, maar ook dat het nageslacht hem hard beoordeelde vanwege zijn extreem revolutionaire agenda. Zijn dood betekende het einde van zowel de revolutionaire beweging als Sparta als onafhankelijke stadstaat.

Hoofdstuk 5 (“Pax Achaica”, p. 124-134) behandelt de jaren tot 146, waar Sparta werd gedwongen tot de Achaean League en er nooit meer in slaagde een nieuwe beweging naar onafhankelijkheid te beginnen. Met de volledige Romeinse overheersing van de Griekse wereld na de verwoesting van Korinthe in 146 werd Sparta een "vrije stad" in de Romeinse zin, die optrad als een historische toeristische attractie voor de Romeinse elite.

In het laatste hoofdstuk (“Pax Romana”, p. 135-150), evalueert Michalopoulos de aard en het karakter van de “Spartaanse revolutionaire beweging” en haar verbinding met de Spartaanse traditie. Het is zijn conclusie dat de agenda's van Agis, Cleomenes en Nabis in hetzelfde historische kader thuishoren: ze probeerden het verlies van Messenia in de vierde eeuw ongedaan te maken en de oude Lycurgan-instellingen te herstellen door landherverdeling en kwijtschelding van schulden. Michalopoulos stelt echter dat het beroep op het klassieke Sparta alleen was om deze nieuwe hervormingen te rechtvaardigen. , niet zijn geest en principes uit een tijd waarin Sparta militair, politiek en cultureel floreerde.

Omdat we volledig afhankelijk zijn van enkele selectieve bronnen om de periode te reconstrueren, zou de studie veel baat hebben gehad bij een systematische behandeling van deze schaarse bronnen. Hoewel sommige van deze essentiële overwegingen over de werken van bijvoorbeeld Polybius, Pausanias en Plutarchus terug te vinden zijn in de lange (en soms interessantere) voetnoten aan het eind van het boek, zouden deze discussies een belangrijkere plaats moeten innemen in een historische studie. van de Hellenistische periode. Over het algemeen is het boek goed geschreven, doordacht en brengt Michalopoulos met succes een periode in de Spartaanse geschiedenis tot leven die te vaak wordt verwaarloosd. De grootste prestatie van de studie is dat Michalopoulos overtuigend aantoont dat de heerschappij van Agis, Cleomenes en Nabis moet worden gezien als een breder revolutionair fenomeen en dat de doodsstrijd van een van de belangrijkste en meest invloedrijke stadstaten van het oude Griekenland een voortdurende strijd was beginnend in het midden van de derde eeuw.

Inhoudsopgave

Lijst van platen, p. vi
Lijst met kaarten, p. vii
Voorwoord, blz. viii
Inleiding, blz. xi
Hoofdstuk 1: Dageraad, p. 1
Hoofdstuk 2: Zenit, p. 17
Hoofdstuk 3: Verduistering, p. 84
Hoofdstuk 4: Schemering, p. 124
Hoofdstuk 5: Pax Achaica, p. 124
Hoofdstuk 6: Pax Romana, p. 135
Bijlage A: Militaire wegen van Lakonia, p. 151
Bijlage B: Sphairos, p. 154
Bijlage C: Het moderne slagveld van Sellasia, p. 157
Bijlage D: Van gekruisigde Kleomenes tot gekruisigde Jezus, p. 165
Opmerkingen, blz. 172
Bibliografie, blz. 243
Woordenlijst, blz. 252
Index, pag. 254


In de naam van Lykourgos - De opkomst en ondergang van de Spartaanse revolutionaire beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos - Geschiedenis

In de naam van Lykourgos: de opkomst en ondergang van de Spartaanse revolutionaire beweging (243-146 v.Chr.), door Miltiadis Michalopoulos

Barnsley, S. York.: Pen & Sword / Philadelphia: Kazemat, 2017. Pp. xxviii, 260. Illus., kaarten, bijlagen, noten, biblio., index. $39,95. ISBN: 1783030232.

De Sparta-revivalistische revolutie tijdens het Hellenistische tijdperk

Met In de naam van Lykourgos, Militiadis Michalopoulos geeft ons een fascinerende politiek-militaire geschiedenis van een unieke periode in de geschiedenis van het oude Griekenland, de succesvolle hervorming die de Spartaanse staat aan het einde van de 3e eeuw vGT transformeerde. Het verhaal gaat terug naar de oorsprong van de Spartaanse staat, toen zijn leider Lykourgos de instellingen van Sparta oprichtte, twee erfelijke koningen, vijf gekozen Ephors met de macht om de koningen te controleren en de belangen van het volk te beschermen, en ten slotte een 30- ledenvergadering, de Gerousia, met alleen de bevoegdheid om wetgeving in te voeren. Spartaans staatsburgerschap was beperkt tot eigenaren van onroerend goed met voldoende land om de syssita, een maandelijkse betaling voor openbare rommel. Spartanen werden verondersteld zich te wijden aan het zijn van krijgers, de corrumperende effecten van handel en zaken negerend, terwijl ze vertrouwden op de slaafachtige heloten het land te bewerken.

Tegen de 4e eeuw begon de Spartaanse samenleving ernstige problemen te ervaren, omdat het land steeds meer geconcentreerd raakte in een klein aantal gezinnen, wat er op zijn beurt toe leidde dat die gezinnen minder kinderen kregen om de kosten te kunnen betalen. syssita waardoor ze burgers konden blijven, door niet toe te staan ​​dat hun land onder te veel kinderen werd verdeeld. Het resultaat was dat er elk jaar steeds minder krijgers-burgers kwamen, tot het punt dat toen Epaminondas het Spartaanse leger bij Leuctra in 371 vGT verpletterde, een derde/3 van Sparta's mannelijke burgers werd gedood. Hoewel Sparta als een grote mogendheid werd gebroken, duurde het meer dan een eeuw voordat iemand suggereerde dat de staatsinstellingen moesten veranderen.

Een hervormingsbeweging begon met koning Agis IV's (265-241 vGT), die in 243 vGT probeerde land te herverdelen en bestaande schulden kwijt te schelden om het aantal Spartaanse burgers en dus krijgers uit te breiden. Tegenstand van zijn medekoning, Leonidas II, werden de hervormingen van Agis geblokkeerd in de Gerousia door de rijkste Spartaanse families, die de meerderheid van de Spartaanse schulden en grond bezaten. Agis probeerde Leonidas te laten verwijderen onder het voorwendsel dat hij kinderen had gehad met een buitenlandse echtgenoot, wat verboden was door een oude wet op de doodstraf. Toen dat niet lukte, weigerde Agis zijn toevlucht te nemen tot geweld om zijn zin te krijgen, wat leidde tot zijn arrestatie en executie door de factie van Leonidas. Ironisch genoeg heeft de zoon van Leonidas, Kleomenes III (235-222 vGT), twee decennia later de hervormingsbeweging nieuw leven ingeblazen.

Kleomenes leerde van de fouten van Agis en bouwde zijn factie in het geheim op en zocht een oorlog om de macht te grijpen die hij nodig had om zulke drastische hervormingen door te voeren. Een succesvolle campagne tegen de Achaeïsche Bond in de Noordelijke Peloponnesus (229 vGT) gaf Kleomenes de steun om naar Sparta te marcheren en de ephoren die hervorming zou kunnen blokkeren. Het ephoraat werd afgeschaft en Kleomenes maakte zijn broer de andere koning in strijd met de gewoonte (het 2 e koningschap was op dat moment vacant). Er werd een reeks landhervormingen doorgevoerd die het Spartaanse leger enorm uitbreidden. Helaas had Kleomenes nog steeds te maken met niet alleen de Grieken, maar trok nu de aandacht van de grootste mogendheid in Griekenland, Macedonië. Kleomenes probeerde de Macedoniërs in Korinthe te blokkeren, maar werd gedwongen zich terug te trekken toen het nieuws binnenkwam van een succesvolle opstand in zijn achterhoede bij Argos. In combinatie met de Grieken trok het Macedonische leger van Antigonos III de Peloponnesus binnen. Bij de slag bij Sellasia (222 vGT) werd Kleomenes verslagen in een hevig gevecht, met het verlies van 5.800 Spartanen. Kleomenes ging in ballingschap in Egypte en pleegde zelfmoord na een mislukte staatsgreep tegen Ptolemaeus III (219 BCE). Sparta werd door de Macedoniërs van haar leger beroofd, maar mocht onafhankelijk blijven.

Koning Nabis (207-192 vGT) bracht de hervormingsbeweging weer op gang. De Spartaanse staat nam de kosten van het voldoen aan de syssita voor burgers, en een aantal voormalige heloten werden burgers gemaakt, waardoor het leger tot minstens 10.000 werd uitgebreid. Nabis probeerde vervolgens de hegemonie van Sparta over de Peloponnesus te herstellen door middel van een oorlog tegen de Achaeïsche Bond. De stadstaat Argos werd 'bevrijd' door het Spartaanse leger en de Nabische hervormingen werden naar die stad geëxporteerd. Maar Sparta's succes bij Argos versnelde haar ondergang alleen maar, de nieuw versterkte staat kwam onder de aandacht van de grootste van alle oude machten, Rome.

Een Romeins leger onder Lucius Quinctius Flaminius belegerde Sparta zelf (196 vGT) en Nabis capituleerde na een dappere verdediging. Flaminius bleek een grootmoedige overwinnaar te zijn, hij bevrijdde Argos, maar liet Sparta intact om het machtsevenwicht in Griekenland niet te verstoren.

Nadat hij niets had geleerd, hernieuwde Nabis zijn oorlog met de Achaeërs en werd verslagen in de slag bij Tegea (1992 vGT). Een verzoek om steun van de Aetolische Bond bracht een vijfde colonne Sparta binnen, die vervolgens Nabis vermoordde. Sparta verviel in chaos en werd uiteindelijk onder Romeins bewind omgevormd tot een 'museumstad' waar toeristen zich kunnen vergapen (keizer Hadrianus was de meest prominente man om te bezoeken en werd door de Spartanen geëerd met de titel van patronomos).

Michalopoulos heeft uitstekend werk geleverd door een zeer complexe reeks politieke en militaire gebeurtenissen uit te leggen, met behulp van oude bronnen (voornamelijk Plutarchus en Polybius) die het niet altijd met elkaar eens zijn. Hij stelt dat de Spartaanse hervormingsbeweging past bij de kenmerken van wat we nu een revolutie zouden noemen, met de fundamentele transformatie van de Spartaanse samenleving als resultaat. Zijn beoordeling van zowel de politiek als de militaire campagnes in deze periode is oordeelkundig, met zorgvuldige aandacht voor de geografie van de belangrijke veldslagen (waarvan de auteur het terrein heeft bewandeld). Hij gaat effectief om met zowel de moderne geschiedschrijving over Sparta als de oude historische bronnen. Kortom, het is de moeite waard om te lezen als je interesse hebt in oud-Griekse oorlogsvoering of politiek.

Opmerking: In de naam van Lykourgos is ook beschikbaar in verschillende e-edities


In de naam van Lykourgos - De opkomst en ondergang van de Spartaanse revolutionaire beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos - Geschiedenis

In het midden van de 3e eeuw voor Christus Sparta was een schaduw van zijn glorieuze verleden. Politiek en militair verzwakt en met enorme innerlijke sociale problemen, leek ze het lot van de meeste hedendaagse stadstaten te hebben gevolgd en aan de rand van de politieke ontwikkelingen van haar tijd te zijn beland. De 3e eeuw was een tijd waarin de grote staten en de Hellenistische rijken prominent aanwezig waren. Maar in tegenstelling tot de andere stadstaten, die een compromis sloot met de nieuwe politieke krachten van hun tijd, verzette Sparta zich koppig en probeerde de hegemonie van Zuid-Griekenland terug te winnen. In dit gevecht toonde Sparta onverwachte kracht en trotseerde zelfs een van de meest formidabele machten van die tijd: Macedonië. De ongelijke botsing die volgde culmineerde tragisch en pijnlijk voor Sparta in de Slag bij Sellasia in 222 voor Christus. En toch weigerde Sparta compromissen te sluiten. Na een tijdje slaagde ze erin te herstellen en werd ze opnieuw een speler op het internationale toneel, deze keer niet aarzelend om de machtigste staat van de antieke wereld uit te dagen: Rome.

Deze laatste Spartaanse schemering, de revolutionaire beweging die het veroorzaakte en de twee ultieme keerpunten in haar geschiedenis [de slag bij Sellasia en de belegering van Sparta door de Romeinen] worden in dit boek geanalyseerd met een uitputtende bibliografie en speciale nadruk op de militaire aspecten van dit epische gevecht. De originele Griekse editie van In the Name of Lykourgos kreeg veel lovende kritieken en werd in 2009 uitgeroepen tot winnaar van de Lakedaimonian Prize van de Academie van Athene. Het is hier voor het eerst in het Engels vertaald.


In de naam van Lykourgos - De opkomst en ondergang van de Spartaanse revolutionaire beweging 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos - Geschiedenis

+&pond4,50 VK Levering of gratis verzending in het VK als de bestelling voorbij is £35
(klik hier voor internationale bezorgtarieven)

Bestel binnen 7 uur en 12 minuten om je bestelling de volgende werkdag te verwerken!

Valuta-omzetter nodig? Kijk op XE.com voor live tarieven

Andere formaten beschikbaar - Koop de Hardback en ontvang het eBook voor € 1,99! Prijs
In de naam van Lykourgos ePub (5,8 MB) Voeg toe aan winkelwagen &pond4,99
In de naam van Lykourgos Kindle (12,9 MB) Voeg toe aan winkelwagen &pond4,99

In het midden van de 3e eeuw voor Christus was Sparta een schaduw van zijn glorieuze verleden. Politiek en militair verzwakt en met enorme innerlijke sociale problemen, leek ze het lot van de meeste hedendaagse stadstaten te hebben gevolgd en aan de rand van de politieke ontwikkelingen van haar tijd te zijn beland. De 3e eeuw was een tijd waarin de grote staten en de Hellenistische rijken prominent aanwezig waren. Maar in tegenstelling tot de andere stadstaten, die een compromis sloot met de nieuwe politieke krachten van hun tijd, verzette Sparta zich koppig en probeerde de hegemonie van Zuid-Griekenland terug te winnen. In dit gevecht toonde Sparta onverwachte kracht en trotseerde zelfs een van de meest formidabele machten van die tijd: Macedonië. De ongelijke botsing die volgde, culmineerde tragisch en pijnlijk voor Sparta in de Slag bij Sellasia in 222 voor Christus. En toch weigerde Sparta compromissen te sluiten. Na een tijdje slaagde ze erin te herstellen en werd ze opnieuw een speler op het internationale toneel, deze keer niet aarzelend om de machtigste staat van de antieke wereld uit te dagen: Rome.

Deze laatste Spartaanse schemering, de revolutionaire beweging die het veroorzaakte en de twee ultieme keerpunten in haar geschiedenis [de slag bij Sellasia en het beleg van Sparta door de Romeinen] worden in dit boek geanalyseerd met een uitputtende bibliografie en speciale nadruk op de militaire aspecten van dit epische gevecht. De originele Griekse editie van In the Name of Lykourgos kreeg veel lovende kritieken en werd in 2009 uitgeroepen tot winnaar van de Lakedaimonian Prize van de Academie van Athene. Het is hier voor het eerst in het Engels vertaald.

Over het algemeen is het boek goed geschreven, doordacht en brengt Michalopoulos met succes een periode in de Spartaanse geschiedenis tot leven die te vaak wordt verwaarloosd. De grootste prestatie van de studie is dat Michalopoulos overtuigend aantoont dat de heerschappij van Agis, Cleomenes en Nabis moet worden gezien als een breder revolutionair fenomeen en dat de doodsstrijd van een van de belangrijkste en meest invloedrijke stadstaten van het oude Griekenland een voortdurende strijd was beginnend in het midden van de derde eeuw.

Lees hier de volledige recensie.

BRYN MAWR KLASSIEKE BEOORDELING

Dit is een fascinerende kijk op een vaak verwaarloosde periode, waarin de politieke en militaire chaos wordt weergegeven die is veroorzaakt door Sparta's laatste pogingen om haar verloren glorie terug te krijgen. Sparta's laatste triomfen en nederlagen op het slagveld worden gezien naast de politieke gebeurtenissen in de stad zelf, die vaak even gewelddadig waren, en we volgen het verhaal tot het einde van de Spartaanse onafhankelijkheid en haar transformatie in iets dat dicht bij een Spartaans themapark in het Romeinse Rijk ligt. .

Lees hier de volledige recensie.

Oorlogsgeschiedenis, John Rickard

Met In de naam van Lykourgos geeft Militiadis Michalopoulos ons een fascinerende politiek-militaire geschiedenis van een unieke periode in de geschiedenis van het oude Griekenland... Michalopoulos heeft uitstekend werk geleverd door een zeer complexe reeks politieke en militaire gebeurtenissen uit te leggen, gebruikmakend van oude bronnen ( grotendeels Plutarchus en Polybius) die het niet altijd met elkaar eens zijn. Hij gaat effectief om met zowel de moderne geschiedschrijving over Sparta als de oude historische bronnen. Kortom, het is de moeite waard om te lezen als je interesse hebt in oud-Griekse oorlogsvoering of politiek.

Militaire zaken in New York

Michalopoulos heeft uitstekend werk geleverd door een zeer complexe reeks politieke en militaire gebeurtenissen uit te leggen, met behulp van oude bronnen (voornamelijk Plutarchus en Polybius) die het niet altijd met elkaar eens zijn. Hij stelt dat de Spartaanse hervormingsbeweging past bij de kenmerken van wat we nu een revolutie zouden noemen, met de fundamentele transformatie van de Spartaanse samenleving als resultaat. Zijn beoordeling van zowel de politiek als de militaire campagnes in deze periode is oordeelkundig, met zorgvuldige aandacht voor de geografie van de belangrijke veldslagen (waarvan de auteur het terrein heeft bewandeld). Hij behandelt zowel de moderne geschiedschrijving over Sparta als de oude historische bronnen effectief. Kortom, het is de moeite waard om te lezen als je interesse hebt in oud-Griekse oorlogsvoering of politiek.

Lees hier de volledige recensie.

Strategiepagina

Dit boek, in 2008 bekroond met de Lakedaimonian Prize van de Academie van Athene, is politieke en militaire geschiedenis op zijn best.

Lees hier de volledige recensie.

UNRV, Martin Holmes

Zoals beoordeeld in

Minerva, mei/juni 2017 – beoordeeld door Dominic Green

Dit is een uitstekend boek om niet alleen alles te weten te komen over de Spartaanse regering en de manier van leven in haar gloriejaren, maar ook over de tumultueuze geschiedenis die uit het zicht verdwijnt.

Een Wargamers Noodzakelijke dingen

Over Miltiadis Michalopoulos

Miltiadis Michalopoulos werd in 1960 geboren in een familie met sterke militaire tradities die afkomstig is uit Sparta. Hij studeerde in 1990 af aan de Polytechnische School van Athene met een BSc in civiele techniek en werkt momenteel in dat beroep. Hij is al zijn hele leven geïnteresseerd in geschiedenis, met name militaire geschiedenis, en is een prominent lid van lokale oorlogsspelkringen. Zijn studie In de naam van Lycurgus is het resultaat van tien jaar intensief onderzoek naar alle beschikbare bronnen en herhaalde bezoeken aan de in het boek beschreven plaatsen van de veldslagen.


Beste Spartaanse generaals-peiling

Lysander was een groot 'politicus' en een uitstekende navarch, maar zijn gebrek aan overwinningen op landgevechten zou hem niet toelaten alleen aan de top te staan. Bekijk de Cleomeense Oorlog grondig. Met niets dat zijn voorouders tot hun beschikking hadden, reorganiseerde Cleomenes III het uitgestorven Spartaanse leger, herstelde de disciplines van het verleden en rustte ze uit op de moderne manier. Daarna, met de veranderingen op zijn plaats, ontmantelde Cleomenes III de Achaean League, verpletterde drie Achaean legers, elimineerde garnizoenen uit meerdere steden en dorpen, verwoestte het platteland en veroverde Corinth en Argos. Pas toen Aratus zijn eigen volk verraadde door de Macedoniërs uit te nodigen op de Peloponnesos, werd Cleomenes III verslagen door een gecombineerde Achaean-Macedonische strijdmacht.

Cleomenes III is absoluut een van de beste commandanten die ooit door de stad zijn geproduceerd. Agesilaos II's vermogen om met de Spartaanse norm te breken, brengt hem slechts een mughaar achter zich. Voor deze peiling zal ik echter Cleomenes III kiezen vanwege zijn visie en succes, en Lysander omdat hij zijn mensen naar het volgende niveau in de Grote Oorlog heeft gebracht. Als Cleomenes III had kunnen winnen bij Sellasia, zou hij de onbetwiste heerser van deze peiling zijn geweest.

Mensjewistische

Dat komt omdat je een hoogontwikkelde en intelligente man bent.

Cleomenes III is een van de twee koningen, Agis IV is de andere, die vaak wordt beschouwd als de Spartaanse "Gracchi". echt interessante lectuur.

Ik ben er zeker van. Maar ik moet zeggen, ik heb nog nooit iets over de Spartanen gelezen dat niet erg droog was. Ik kan niet zeggen dat ik er zoveel boeken over heb gelezen, maar de boeken die ik heb gelezen, Paul Cartledge denk ik, waren echt saai.

Om het even welke aanbevelingen voor sommige leesbare en het invoeren van Spartaanse boeken/auteurs?


Produktbeschreibungen

Persberichten

"Over het algemeen is het boek goed geschreven, doordacht, en Michalopoulos brengt met succes een periode in de Spartaanse geschiedenis tot leven die te vaak wordt verwaarloosd. De grootste prestatie van de studie is dat Michalopoulos overtuigend laat zien dat de heerschappij van Agis, Cleomenes en Nabis gezien moet worden als een breder revolutionair fenomeen en dat de doodsstrijd van een van de belangrijkste en meest invloedrijke stadstaten van het oude Griekenland een voortdurende strijd was die begon in het midden van de derde eeuw."-- "Bryn Mawr Classical Review"

"Dit is een fascinerende kijk op een vaak verwaarloosde periode, waarin de politieke en militaire chaos wordt weergegeven die is veroorzaakt door Sparta's laatste pogingen om haar verloren glorie terug te winnen. Sparta's laatste triomfen en nederlagen op het slagveld worden gezien naast de politieke gebeurtenissen in de stad zelf, die vaak even zwaar waren als gewelddadig, en we volgen het verhaal tot het einde van de Spartaanse onafhankelijkheid en haar transformatie in iets dat dicht bij een Spartaans themapark in het Romeinse Rijk ligt." - John Rickard "History of War"

"Dit is een uitstekend boek om niet alleen alles te weten te komen over de Spartaanse regering en de manier van leven in haar gloriejaren, maar ook over de tumultueuze geschiedenis die uit het zicht verdwijnt."-- "A Wargamers Needful Things"

"Met In de naam van Lykourgos geeft Militiadis Michalopoulos ons een fascinerende politiek-militaire geschiedenis van een unieke periode in de geschiedenis van het oude Griekenland. Michalopoulos heeft uitstekend werk geleverd door een zeer complexe reeks politieke en militaire gebeurtenissen uit te leggen, met behulp van oude bronnen (grotendeels Plutarchus en Polybius) die het niet altijd met elkaar eens zijn. Hij behandelt zowel de moderne geschiedschrijving over Sparta als de oude historische bronnen effectief. Samenvattend is het de moeite waard om te lezen als je interesse hebt in oud-Griekse oorlogsvoering of politiek. "-- "De NYMAS-recensie, herfst 2017"

Über den Autor und weitere Mitwirkende


Bryn Mawr Klassieke recensie

De opkomst en ondergang van de raadselachtige stadstaat Sparta hebben historici van de oudheid tot de moderne tijd in verwarring gebracht. Built on the pillars of the principles of the legendary lawgiver Lycurgus, Sparta was known by ancient historians as an anomaly compared to the rest of Hellas promoting such values as military discipline, self-sacrifice, asceticism, and physical and moral endurance, which ultimately created a complete subjection and loyalty to the city state by its citizens. In In the Name of Lykourgos, Miltiadis Michalopoulos studies the importance of this myth in Hellenistic Sparta, and thus engages refreshingly with a period of Spartan history that has not been covered extensively in modern scholarship. The study centres on the reigns of the three Spartan kings, Agis IV (245-241), Cleomenes III (235-222) and Nabis (207-192), who all, in different ways, sought to save the Spartan state from complete collapse in the third century. It is Michalopoulos' hypothesis that these three rulers represent a "revolutionary movement", aiming to redirect the fate of Sparta by reinstating the traditional principles of Lycurgus.

The book consists of an introduction, six chapters, four appendices and a thorough notes section. In the introduction (pp. xi-xxvii), Michalopoulos focuses on the origin and nature of the Lycurgan constitution, and this leads him into the crucial discussion of possible reasons for the decline of the Spartan system in the fourth century. Michalopoulos argues that the practice of giving large dowries to daughters, in combination with a decline in manpower, led to an irreversible concentration of property in fewer and fewer hands (p. xxi). As owning property and paying the monthly fee for the Syssitia were essential requirements of a Spartiate, only a few could uphold their citizenship. Although Michalopoulos points to the wider economic, moral and social context of the third century, where the majority of Greek city states had trouble responding to the new political and military reality, he could have done more to address other perspectives relevant to the issue: was it fear, pride or something else that prevented the Spartans from changing the system? Did the military innovations in Thebes and Macedonia simply outdo the Spartan way? Did the status and influence of the Helots prevent Sparta from establishing hegemony, as engaging in foreign affairs would then jeopardise their control of the southern Peloponnese? It seems that numerous problems challenged the viability of the Spartan system at the same time, and a wider discussion of the entanglements of these different historical lines of development would have strengthened the opening chapter.

Despite the humiliating Spartan defeat at Leuctra in 371, there was no eagerness to reform the system. This unfortunate downward spiral continued until the middle of the third century, when three rulers in turn tried to oppose the development by establishing a new Spartan hegemony battling against the great powers of Macedonia, Syria, Egypt and Rome. In chapter 1 ("Dawn", p. 1-16), Michalopoulos discusses the reign of Agis IV. He ascended the throne in 245 with the revolutionary aim of expanding the number of citizens by redistributing property and cancelling debts. However, Agis' agenda was opposed in the Gerousia by a countermovement led by the co-monarch Leonidas II, and the dispute ended with the execution of Agis in 241 without any reform of the system. Although the reforms never took root, Michalopoulos' point is that the first important seeds were planted in these years.

Chapter 2 ("Zenith", p. 17-83) covers the pivotal period of the reform movement in the 220s. In 235, the son of Leonidas, Cleomenes III, ascended the Spartan throne and, paradoxically enough, he was to be the one to implement fully the revolutionary reforms of Agis. Through the redistributing of land and cancellation of debts, Cleomenes was able to enlarge the Spartan army drastically. This provided him with enough power to challenge the Achaean League. Although he carried out several successful campaigns in the early years, the Cleomenean War culminated at Sellasia in 222 with Cleomenes' decisive defeat by Antigonus Doson III of Macedonia. The Spartan reformer ended up in exile in Egypt under Ptolemy III, but a failed coup against the Egyptian king in 219 ultimately ended his life. Michalopoulos provides the reader with a discussion in depth of the political and military development of the 220s, and specifically his treatment of the battle of Sellasia stands out as one of the strongest sections of the book.

Chapter 3 ("Eclipse", p. 84-93) is a short intermezzo treating the years between Cleomenes and Nabis, where Sparta was forced to obey Macedonia and the Achaean League, which made it rather similar to the situation in 338 where Philip II controlled the Greeks in the Corinthian League. The chapter ends with the Spartan tyrant Machanidas' defeat at Mantinea in 207 by an Achaean alliance led by Philopoemen.

Chapter 4 ("Twilight", p. 94-123) begins in the aftermath of the Spartan defeat at Mantinea and the new ruler Nabis' plan to rescue Sparta once again from a hopeless political and military situation. Nabis made the radical moves of integrating the Helots into Spartan society, circulating money, walling the city, creating a fleet and abolishing the mandatory payment for the Syssitia and the old institutions of kingship and ephors (p. 99). On top of that, Nabis had territorial ambitions, and this soon led him into conflict with the Achaean League and the Roman Empire. History repeated itself and Sparta was conquered by the Roman general Flamininus in 195, and Nabis himself was assassinated in 192 by his very own allies from the Aetolian League. In the chapter, Michalopoulos nicely shows that Nabis' tyrannical reign was hated at the time, but also that posterity judged him harshly for his extreme revolutionary agenda. His death marked the end both of the revolutionary movement and Sparta as an independent city state.

Chapter 5 ("Pax Achaica", p. 124-134) covers the years to 146, where Sparta was forced into the Achaean League and never again managed to start a new movement towards independence. With the complete Roman domination of the Greek world after the destruction of Corinth in 146 Sparta became a "free city" in the Roman sense, acting as a historical tourist attraction for the Roman elite.

In the final chapter ("Pax Romana", p. 135-150), Michalopoulos evaluates the nature and character of the "Spartan revolutionary movement" and its connection to the Spartan tradition. It is his conclusion that the agendas of Agis, Cleomenes and Nabis belong in the same historical framework: they sought to reverse the loss of Messenia in the fourth century and restore the old Lycurgan institutions through a redistributing of land and a cancellation of debts. However, Michalopoulos argues the appeal to Classical Sparta was only to justify these new reforms the reigns of the three rulers in fact undermined the Lycurgan elements of the Spartan constitution, and all that was left after the death of Nabis in 192 was the name of Lycurgus, not his spirit and principles from a time where Sparta flourished militarily, politically and culturally.

As we are entirely dependent on a few selective sources to reconstruct the period, the study would have benefitted greatly from a systematic treatment of these scanty sources. Although some of these essential considerations on the works of, for example, Polybius, Pausanias and Plutarch are found in the lengthy (and sometimes more interesting) footnotes at the end of the book, these discussions should occupy a more important place in a historical study of the Hellenistic period. In general, the book is well-written, thoughtful, and Michalopoulos successfully brings to life a period in Spartan history that is too often neglected. The greatest achievement of the study is that Michalopoulos convincingly shows that the reigns of Agis, Cleomenes and Nabis should be seen as a wider revolutionary phenomenon and that the mortal agony of one of the most important and influential city states of Ancient Greece was a continuous struggle beginning in the middle of the third century.

Table of Contents

List of Plates, p. vi
List of Maps, p. vii
Preface, p. viii
Introduction, p. xi
Chapter 1: Dawn, p. 1
Chapter 2: Zenith, p. 17
Chapter 3: Eclipse, p. 84
Chapter 4: Twilight, p. 124
Chapter 5: Pax Achaica, p. 124
Chapter 6: Pax Romana, p. 135
Appendix A: Military Roads of Lakonia, p. 151
Appendix B: Sphairos, p. 154
Appendix C: The Modern Battlefield of Sellasia, p. 157
Appendix D: From Crucified Kleomenes to Crucified Jesus, p. 165
Notes, p. 172
Bibliography, p. 243
Glossary, p. 252
Index, p. 254


What is MDS?

Melvil stands for "Melvil Decimal System," named after Melvil Dewey, the famous librarian. Melvil Dewey invented his Dewey Decimal System in 1876, and early versions of his system are in the public domain.

More recent editions of his system are in copyright, and the name "Dewey," "Dewey Decimal," "Dewey Decimal Classification" and "DDC" are registered trademarked by OCLC, who publish periodic revisions.

LibraryThing's MDS system is based on the classification work of libraries around the world, whose assignments are not copyrightable. MDS "scheduldes" (the words that describe the numbers) are user-added, and based on public domain editions of the system.

The Melvil Decimal System is NOT the Dewey Decimal System of today. Wordings, which are entered by members, can only come from public domain sources. The base system is the Free Decimal System, a public domain classification created by John Mark Ockerbloom. Where useful or necessary, wording comes from the 1922 edition of the Dewey Decimal System. Language and concepts may be changed to fit modern tastes, or to better describe books cataloged. Wordings may not come from in-copyright sources.


In the Name of Lykourgos - The Rise and Fall of the Spartan Revolutionary Movement 243-146BC, Miltiadis Michalopoulos - History

In the middle of the 3rd century B.C. Sparta was a shadow of its glorious past. Politically and militarily weakened and with huge inner social problems, she seemed to have followed the fate of most contemporary city- states and fallen on the fringe of the political developments of her time. The 3rd century was a time when the great states and the Hellenistic empires were prominent. But contrary to the other city states, which compromised with the new political forces of their time, Sparta resisted stubbornly and tried to reclaim the hegemony of southern Greece. In this fight, Sparta showed unexpected vigor, even defying one of the most formidable powers of the time: Macedonia. The uneven collision that followed culminated tragically and painfully for Sparta at the Battle of Sellasia in 222 BC. And still Sparta refused to compromise. After a while, she managed to recover and became once more a player on the international stage, not hesitating this time to challenge the most powerful state of the ancient world: Rome.

This last Spartan twilight, the revolutionary movement that sparked it and the two ultimate turning points of her history [the battle of Sellasia and the siege of Sparta by the Romans] are analyzed in this book with exhaustive bibliography and special emphasis on the military aspects of this epic fight. The original Greek edition of In the Name of Lykourgos received great critical acclaim and was named winner of the 2009 Lakedaimonian Prize of the Academy of Athens. It is here translated into English for the first time.

REVIEWS

&ldquoThis is an excellent book to learn not only everything about the Spartan government and way of life in its glory years, but also its tumultuous history as it fades from sight.&rdquo

- A Wargamers Needful Things

&ldquoWith In the Name of Lykourgos, Militiadis Michalopoulos gives us a fascinating political-military history of a unique period in the history of Ancient Greece&hellip Michalopoulos has done a fine job in explaining a very complex series of political and military events, using ancient sources (largely Plutarch and Polybius) that do not always agree. He deals effectively both with the modern historiography on Sparta and the ancient historical sources. To sum up, it&rsquos worth reading if you have an interest in Ancient Greek warfare or politics.&rdquo

- The NYMAS Review, Autumn 2017

"In general, the book is well-written, thoughtful, and Michalopoulos successfully brings to life a period in Spartan history that is too often neglected. The greatest achievement of the study is that Michalopoulos convincingly shows that the reigns of Agis, Cleomenes and Nabis should be seen as a wider revolutionary phenomenon and that the mortal agony of one of the most important and influential city states of Ancient Greece was a continuous struggle beginning in the middle of the third century."

- Bryn Mawr Classical Review

"This is a fascinating look at an often neglected period, tracing the political and military chaos caused by Sparta's last attempts to regain her lost glories. Sparta's last battlefield triumphs and defeats are seen alongside the political events within the city itself, which were often equally as violent, and we follow the story to the end of Spartan independence and her transformation into something close to a Spartan theme park within the Roman Empire."

- John Rickard, History of War

Bryn Mawr Classical Review

This list contains all books and notifications of new books received in the previous month by BMCR. Potential reviewers should not respond to this email, but should use the request form linked here (Books Available for Review). Some books listed in this email may already have been assigned to reviewers.)

Adrych, Philippa, Robert Bracey, Dominic Dalglish, Stefanie Lenk and Rachel Wood. Images of Mithra. Visual conversations in art and archaeology. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xx, 211 p. $50.00. ISBN 9780198792536.

Alexiou, Margaret and Douglas Cairns (edd.). Greek laughter and tears: antiquity and after. Edinburgh Leventis studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. 552 p. 䀋.00. ISBN 9781474403795.

Altman, William H. F. The guardians on trial: the reading order of Plato's Dialogues from Euthyphro to Phaedo. Lanham Boulder New York London: Lexington Books, 2016. xxiv, 613 p. $150.00. ISBN 9781498529518.

Alvar Nuño, Antón. Cadenas invisibles: los usos de la magia entre los esclavos en el Imperio romano. Institut des sciences et techniques de l'Antiquité. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2017. 219 p. € 20.00 (pb). ISBN 9782848675855.

Augustus, Maurus. Sophoclis Oedipus Rex, new edition. Bibliotheca Utriusque linguae scriptorum Moscoviensis. Moscow: Academia Moscoviensis, 2016. xlviii, 76 p. ISBN 9785190111613.

Balot, Ryan K., Sara Forsdyke and Edith Foster (edd.). The Oxford handbook of Thucydides. Oxford handbooks. New York: Oxford University Press, 2017. xvi, 773 p. $150.00. ISBN 9780199340385.

Bettarini, Luca. Lingua e testo di Ipponatte. Syncrisis, 3. Pisa Roma: Fabrizio Serra editore, 2017. 160 p. € 52.00 (pb). ISBN 9788862279383.

Betts, Eleanor (ed.). Senses of the empire: multisensory approaches to Roman culture. London New York: Routledge, 2017. xiv, 227 p. $149.95. ISBN 9781472446299.

Bianchi, Edoardo. Vulci: storia della città e dei suoi rapporti con Greci e Romani. Centro ricerche e documentazione sull'antichità classica. Monografie, 40. Roma: L'Erma di Bretschneider, 2016. vi, 218 p. € 115.00 (pb). ISBN 9788891311993.

Blanco Mayor, José Manuel. Power play in Latin love elegy and its multiple forms of continuity in Ovid's Metamorphoses. Trends in classics - supplementary volumes, 42. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. vii, 381 p. $126.99. ISBN 9783110486612.

Blok, Josine. Citizenship in classical Athens. Cambridge New York: Cambridge University Press, 2017. xix, 328 p. $99.99. ISBN 9780521191456.

Bonnechère, Pierre and Gabriela Cursaru (edd.). Katábasis dans la tradition littéraire et religieuse de la Grèce ancienne. Actes du Colloque de Montréal et de Québec (2-5 mai 2014), Vol. l. Les Études classiques, 83 (2015), special issue. Namur: Société des Études Classiques, 2015. 464 p. (pb). ISSN 0014-200-X.

Bonnechère, Pierre and Gabriela Cursaru (edd.). Katábasis. [Proceedings of the international conference "Katábasis, the Descent to the Underworld in the Ancient Greek Tradition and Religious Thought," Montréal Québec, May 2-5, 2014, Volume II]. Cahiers des études anciennes, 53. Laval: Institut d'études anciennes 2016. 189 p. Available as electronic OpenEdition text: https://etudesanciennes.revues.org/896. ISSN 1923-2713.

Brügger, Claude. Homer's Iliad: the Basel commentary, Book XXIV. Translated by Benjamin W. Millis and Sara Strack and edited by S. Douglas Olson. Boston Berlin: De Gruyter, 2017. xiii, 334 p. $149.99. ISBN 9781501512292.

Butorac, David D. and Danielle A. Layne (edd.). Proclus and his legacy. Millenium-Studien / Millennium studies, 65. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. x, 456 p. $168.00. ISBN 9783110466997.

Caston, Victor (ed.). Oxford studies in ancient philosophy, Volume LI, winter 2016. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. 308 p. $85.00. ISBN 9780198795797.

Champion, Craige B. The peace of the gods: elite religious practices in the Middle Roman Republic. Princeton Oxford: Princeton University Press, 2017. xxv, 270 p. $39.95. ISBN 9780691174853.

Chiai, Gian Franco. Troia, la Troade ed il Nord Egeo nelle tradizioni mitiche greche: contributo alla ricostruzione della geografia mitica di una regione nella memoria culturale greca. Mittelmeerstudien, 16. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 2017. 315 p. € 98.00. ISBN 9783506786548.

Coppola, Alessandra, Caterina Barone and Monica Salvadori (edd.). Gli oggetti sulla scena teatrale ateniese: funzione, rappresentazione, comunicazione. Ithaca. Padova: Cleup, 2016. 587 p. € 38.00 (pb). ISBN 9788867876723.

Crawford, Harriet E. W. (ed.). The Sumerian world (paperback edition first published 2012). London New York: Routledge, 2017. xxiv, 659 p. $55.95 (pb). ISBN 9781138238633.

Currie, Bruno. Homer's allusive art. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. xiii, 343 p. $ 110,00. ISBN 9780198768821.

Czajkowski, Kimberley. Localized law: the Babatha and Salome Komaise archives. Oxford studies in Roman society and law. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xii, 240 p. $105.00. ISBN 9780198777335.

Davie, John. Cicero: On life and death. A new translation (Edited with an introduction and notes by Miriam T. Griffin). Oxford world's classics. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xxviii, 251 p. $16.95 (pb). ISBN 9780199644148.

De Cristofaro, Luigi (ed.). Σύγγραμμα πολυμαθές: studi per Amalia Margherita Cirio. Satura, 16. Lecce: Pensa MultiMedia Editore, 2016. 160 p. € 15.00 (pb). ISBN 9788867603541.

Dodson, Joseph R. and David E. Briones (edd.). Paul and Seneca in dialogue. Ancient philosophy & religion, 2. Leiden Boston: Brill, 2017. xviii, 340 p. $159.00. ISBN 9789004341357.

Draycott, Jane and Emma-Jayne Graham (edd.). Bodies of evidence: ancient anatomical votives past, present and future. Medicine and the body in antiquity. London New York: Routledge, 2016. xiv, 271 p. $149.95. ISBN 9781472450807.

Ercolani, Andrea and Livio Sbardella (edd.). Esiodo e il corpus Hesiodeum: problemi aperti e nuove prospettive. Seminari romani di cultura greca, Rivista, n.s. 5, 2016. Roma: Edizioni Quasar, 2016. 255 p. (pb). ISSN 1129-5953.

Filser, Wolfgang. Die Elite Athens auf der attischen Luxuskeramik. Image & context, 16. Berlin München Boston: De Gruyter, 2017. xi, 790 p. $149.99. ISBN 9783110449730.

Formisano, Marco and Philip van der Eijk (edd.). Knowledge, text and practice in ancient technical writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xiii, 282 p. $99.99. ISBN 9781107169432.

Fuhrer, Therese and Simone Adam (edd.). Aurelius Augustinus. Contra Academicos, De beata vita, De ordine. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, BT 2022. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. lxi, 188 p. $91.99. ISBN 9783110443745.

Garda, Michela and Eleonora Rocconi (edd.). Registrare la performance: testi, modelli, simulacri tra memoria e immaginazione. Scientifica. Pavia: Pavia University Press, 2016. 172 p. € 17.00 (pb). ISBN 9788869520501.

Genevrois, Gérard. Le vocabulaire institutionnel crétois d'après les inscriptions (VIIe-IIe s. av. J.-C.): étude philologique et dialectologique. École Pratique des Hautes Études. Sciences historiques et philologiques - III. Hautes études du monde gréco-romain, 54. Genève: Librairie Droz, 2017. 541 p. CHF 95.00 (pb). ISBN 9782600013833.

Germany, Robert. Mimetic contagion: art and artifice in Terence's Eunuch. Oxford studies in ancient culture and representation. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. vi, 198 p. $ 90,00. ISBN 9780198738732.

Greco, Emanuele (ed.). Giornata di studi in ricordo di Luigi Beschi / Ημερίδα εις μνήμην του Luigi Beschi: Italiano, Filelleno, Studioso Internazionale. Atti della Giornata di studi, Atene 28 novembre 2015. Tripodes, 17. Atene: Scuola Archeologica Italiana di Atene, 2017. 316 p. € 69.00. ISBN 9789609559089.

Guastella, Gianni. Word of mouth: Fama and its personifications in art and literature from ancient Rome to the Middle Ages. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xiv, 440 p. $135.00. ISBN 9780198724292.

Hafner, Markus. Lukians „Apologie". Eingeleitet, übersetzt und erläutert. Classica Monacensia, 50. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2017. 159 p. ISBN 9783823380719.

Hammerstaedt, Jürgen, Pierre-Marie Morel and Refik Güremen (edd.). Diogenes of Oinoanda: Epicureanism and philosophical debates / Diogène d'Œnoanda: Épicurisme et controverses. Ancient and medieval philosophy - Series 1, 55. Leuven: Leuven University Press, 2017. xxv, 321 p. € 90.00. ISBN 9789462701014.

Hanink, Johanna. The classical debt: Greek antiquity in an era of austerity. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2017. xiv, 337 p. $29.95. ISBN 9780674971547.

Hartnett, Jeremy. The Roman street: urban life and society in Pompeii, Herculaneum, and Rome. New York: Cambridge University Press, 2017. xv, 380 p., [8] p. of plates. $125.00. ISBN 9781107105706.

Hershkowitz, Paula. Prudentius, Spain, and late antique Christianity: poetry, visual culture, and the cult of martyrs. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xiii, 254 p. $99.99. ISBN 9781107149601.

Higbie, Carolyn. Collectors, scholars, and forgers in the ancient world: object lessons. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xv, 276 p. $105.00. ISBN 9780198759300.

Hodgson, Louise. Res publica and the Roman Republic: 'without body or form'. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xi, 316 p. $105.00. ISBN 9780198777380.

Howe, Timothy and Lee L. Brice (edd.). Brill's companion to insurgency and terrorism in the ancient Mediterranean. Brill's companions in classical studies: warfare in the ancient Mediterranean world. Leiden Boston: Brill, 2016. xvi, 372 p. $175.00. ISBN 9789004222359.

Howe, Timothy, Sabine Müller and Richard Stoneman (edd.). Ancient historiography on war and empire. Oxford Philadelphia: Oxbow Books, 2017. xv, 280 p. $75.00. ISBN 9781785702990.

Hunt, Alice M. W. (ed.). The Oxford handbook of archaeological ceramic analysis. Oxford handbooks. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xxxiv, 724 p. $150.00. ISBN 9780199681532.

Iglesias-Zoido, J. Carlos and Victoria Pineda (edd.). Anthologies of historiographical speeches from antiquity to early modern times: rearranging the tesserae. International studies in the history of rhetoric, 7. Leiden Boston: Brill, 2017. xi, 546 p. $165.00. ISBN 9789004321793.

Janka, Markus and Michael Stierstorfer (edd.). Verjüngte Antike: Griechisch-römische Mythologie und Historie in zeitgenössischen Kinder- und Jugendmedien. Studien zur europäischen Kinder- und Jugendliteratur / Studies in European children's and young adult literature, 5. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2017. 392 p. € 45.00. ISBN 9783825367152.

Johnston, Andrew C. The sons of Remus: identity in Roman Gaul and Spain. Cambridge, MA London: Harvard University Press, 2017. 420 p. $49.95. ISBN 9780674660106.

Joukowsky, Martha Sharp. Petra Great Temple, Volume III: Brown University excavations 1993-2008, architecture and material culture. Oxford Philadelphia: Oxbow Books, 2017. xxiv, 598 p. $ 95,00. ISBN 9781785706127.

Kansteiner, Sascha. Pseudoantike Skulptur II: Klassizistische Statuen aus antiker und nachantiker Zeit. Transformationen der Antike, 47. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. viii, 124 p., 42 p. of plates. $91.99. ISBN 9783110517972.

Käppel, Lutz and Johanna Loehr (edd.). Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Platons Werke erster Teil, erster Band: Einleitung, Phaidros, Lysis, Protagoras, Laches. Erste und zweite Auflage (1804, 1817) samt handschriftlicher Vorstufen und griechischer Vorlagen. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher Kritische Gesamtausgabe. Vierte Abteilung, Übersetzungen, 3. Berlin Boston: De Gruyter, 2016. xcviii, 1080 p. $391.00. ISBN 9783110449433.

Kenny, Anthony. The Aristotelian ethics: a study of the relationship between the Eudemian and Nicomachean ethics of Aristotle. Tweede druk (first published 1978). Oxford New York: Oxford University Press, 2016. xv, 321 p. $40.00 (pb). ISBN 9780198790945.

Keßler, Torben. Subsistenz und Macht: palatiale und elitäre Vorratshaltung auf Kreta während der Alt- und Neupalastzeit. Athenaia, 9. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2016. x, 178 p. € 45.00 (pb). ISBN 9783786127741.

Kinzig, Wolfram and Thomas Brüggemann (edd.). Kyrill von Alexandrien I: Gegen Julian. Teil 2: Buch 6-10 und Fragmente. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte (GCS), Neue Folge 21. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. xv, 947 p. $168.00. ISBN 9783110359152.

Klostergaard Petersen, Anders and George van Kooten (edd.). Religio-philosophical discourses in the Mediterranean world: from Plato, through Jesus, to late antiquity. Ancient philosophy and religion, 1. Leiden Boston: Brill, 2017. viii, 420 p. $177.00. ISBN 9789004341463.

Koch, Guntram (ed.). Akten des Symposiums Römische Sarkophage, Marburg, 2.-8. Juli 2006. Marburger Beiträge zur Archäologie, 3. Marburg: Eigenverlag des Archäologischen Seminars der Philipps-Universität, 2016. xi, 305 p. € 98.00. ISBN 9783818505219.

Kossaifi, Christine. 20 minutes de grec ancien par jour. Paris: Ellipses, 2017. 335 p. € 16.50 (pb). ISBN 9782340014923.

Kramer, Bärbel and Carlos Maria Sánchez-Moreno Ellart. Neue Quellen zum Prozeßrecht der Ptolemäerzeit: Gerichtsakten aus der Trierer Papyrussammlung (P.Trier I). Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete - Beihefte, 36. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. viii, 293 p. $103.99. ISBN 9783110474244.

Krollpfeifer, Lydia. Rom bei Prudentius: Dichtung und Weltanschauung in »Contra orationem Symmachi«. Vertumnus: Berliner Beiträge zur Klassischen Philologie und ihren Nachbargebieten, 12. Göttingen: Edition Ruprecht, 2017. 387 p. € 72.00. ISBN 9783846902707.

Landon, Mark. Making a mint: comparative studies in Late Iron Age coin mould. Archaeopress archaeology. Oxford: Archaeopress, 2017. xii, 198 p. 㿎.00. ISBN 9781784914080.

Lauriola, Rosanna and Kyriakos N. Demetriou (edd.). Brill's companion to the reception of Sophocles. Brill's companions to classical reception, 10. Leiden Boston: Brill, 2017. xiii, 594 p. $216.00. ISBN 9789004296299.

Lavan, Myles, Richard E. Payne and John Weisweiler (edd.). Cosmopolitanism and empire: universal rulers, local elites, and cultural integration in the ancient Near East and Mediterranean. Oxford studies in early empires. New York: Oxford University Press, 2016. xi, 282 p. $85.00. ISBN 9780190465667.

Lied, Liv Ingeborg and Hugo Lundhaug (edd.). Snapshots of evolving traditions: Jewish and Christian manuscript culture, textual fluidity, and new philology. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 175. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. xviii, 366 p. $137.99. ISBN 9783110344189.

Littlewood, R. Joy. A commentary on Silius Italicus' Punica 10. Edited with introduction, translation, and commentary. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. lxxix, 265 p. $ 120,00. ISBN 9780198713814.

Lopez, Francesco. Democede di Crotone e Udjahorresnet di Saïs: medici primari alla corte achemenide di Dario il Grande. Pisa: Pisa University Press, 2015. 469 p., XV p. of plates. € 25.00 (pb). ISBN 9788867415748.

Manzo, Andrea. Eastern Sudan in its setting: the archaeology of a region far from the Nile Valley. Cambridge monographs in African archaeology, 94. Oxford: Archaeopress, 2017. viii, 82 p. 㿅.00. ISBN 9781784915582.

Marganne, Marie-Hélène and Antonio Ricciardetto (edd.). En marge du Serment hippocratique: contrats et serments dans le monde gréco-romain. Papyrologica Leodiensia, 7. Liège: Presses Universitaires de Liège, 2017. 219 p. € 32.00 (pb). ISBN 9782875621276.

Margariti, Katia. The death of the maiden in classical Athens / Ο θάνατος της αγάμου κόρης στήν Αθήνα των κλασικών χρόνων. Access archaeology. Oxford: Achaeopress, 2017. xlviii, 523 p., [147] p. of plates. 𧴦.00 (pb). ISBN 9781784915469.

Marmodoro, Anna. Everything in everything: Anaxagoras's metaphysics. New York: Oxford University Press, 2017. ix, 214 p. $74.00. ISBN 9780190611972.

Martin, S. Rebecca. The art of contact: comparative approaches to Greek and Phoenician art. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017. vii, 282 p. $59.95. ISBN 9780812249088.

Menze, Martin Antonius. Heliodors 'klassische' Ekphrase: die literarische Visualität der Aithiopika im Vergleich mit ihren Vorläufern bei Homer und Herodot sowie ihrer Rezeption bei Miguel de Cervantes. Orbis antiquus, 51. Münster: Aschendorff Verlag, 2017. x, 360 p. € 52.00 (pb). ISBN 9783402144572.

Michalopoulos, Miltiadis. In the name of Lykourgos: the rise and fall of the Spartan revolutionary movement (243-146 BC). Translated by Marion Kavallieros and Maria Anna Niforos. Barnsley: Pen & Sword Military, 2016. xxxvi, 258 p. $39.95. ISBN 9781783030231.

Montanari, Franco, Madeleine Goh and Chad Schroeder. The Brill dictionary of ancient Greek. English Edition edited by Madeleine Goh and Chad Schroeder, under the auspices of the Center for Hellenic Studies, Harvard University. Leiden Boston: Brill, 2015. lx, 2431 p. $125.00. ISBN 9789004193185.

Morais, Rui. Greek art: from Oxford to Portugal and back again. Oxford: Archaeopress, 2017. vi, 58 p. 㾻.00. ISBN 9781784915865.

Muntz, Charles E. Diodorus Siculus and the world of the late Roman Republic. New York: Oxford University Press, 2017. xii, 284 p. $85.00. ISBN 9780190498726.

Pade, Marianne, Anders Cullhed, Anders Hallengren and Brian Møller Jensen (edd.). Fiction and figuration in high and late medieval literature. Analecta Romana Instituti Danici - Supplementum, 47. Roma: Edizioni Quasar, 2016. 122 p. (pb). ISBN 9788871407449.

Padgett, J. Michael (ed.). The Berlin Painter and his world: Athenian vase-painting in the early fifth century B.C.. Princeton: Princeton University Art Museum, 2017. xvii, 430 p. $75.00. ISBN 9780300225938.

Pagán, Victoria Emma. Tacitus. Understanding classics. London New York: I. B. Tauris, 2017. xiv, 193 p. $20.00 (pb). ISBN 9781780763187.

Papaioannou, Sophia, Andreas Serafim and Beatrice Da Vela (edd.). The theatre of justice: aspects of performance in Greco-Roman oratory and rhetoric. Mnemosyne supplements. Monographs on Greek and Latin language and literature, 403. Leiden Boston: Brill, 2017. xi, 355 p. $146.00. ISBN 9789004334649.

Phenix Jr., Robert R. and Cornelia B. Horn. The Rabbula corpus: comprising the Life of Rabbula, his correspondence, a homily delivered in Constantinople, canons, and hymns with texts in Syriac and Latin, English translations, notes, and introduction. Writings from the Greco-Roman world, 17. Atlanta: SBL Press, 2017. cclviii, 509 p. $99.95 (pb). ISBN 9780884140788.

Poccetti, Paolo (ed.). Oratio obliqua: strategies of reported speech in ancient languages. Ricerche sulle lingue di frammentaria attestazione 9. Pisa Roma: Fabrizio Serra editore, 2017. 176 p. € 54.00 (pb). ISBN 9788862278898.

Pontani, Filippomaria, Vasilis Katsaros and Vassilis Sarris (edd.). Reading Eustathios of Thessalonike. Trends in classics - supplementary volumes, 46. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. vi, 373 p. $126.99. ISBN 9783110522211.

Prins, Yopie. Ladies' Greek: Victorian translations of tragedy. Princeton Oxford: Princeton University Press, 2017. xviii, 297 p. $75.00. ISBN 9780691141886.

Rich, Sara A. Cedar forests, cedar ships: allure, lore, and metaphor in the Mediterranean Near East. Oxford: Archaeopress, 2017. x, 280 p. 㿐.00. ISBN 9781784913656.

Rogers, Brett M. and Benjamin Eldon Stevens (edd.). Classical traditions in modern fantasy. New York: Oxford University Press, 2017. viii, 367 p. $35.00 (pb). ISBN 9780190610067.

Roisman, Joseph. The classical art of command: eight Greek generals who shaped the history of warfare. New York: Oxford University Press, 2017. xvi, 392 p. $35.00. ISBN 9780199985821.

Ruiz Castellanos, Antonio, Francisco Antonio García Romero and Eugenio José Vega Geán. Inscripciones latinas de Jerez de la Frontera: epigrafía y contexto. Monografías. Cádiz: Universidad de Cádiz, Editorial UCA, 2016. 356 p. (pb). ISBN 9788498285819.

Ruiz Catellanos, Antonio. Veleyo Patérculo: Historia de Roma. Edición crítica del texto latino, introducción, traducción y notas. Bibliotheca latina. Madrid: Ediciones Clásicas, 2014. 805 p. (pb). ISBN 9788478827541.

Ruppel, Antonia. The Cambridge introduction to Sanskrit. New York: Cambridge University Press, 2017. xiii, 431 p. $130.00. . ISBN 9781107459069.

Russell, Thomas. Byzantium and the Bosporus: a historical study, from the seventh century BC until the foundation of Constantinople. Oxford classical monographs. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xvii, 290 p. $ 120,00. ISBN 9780198790525.

Sauer, Eberhard W. (ed.). Sasanian Persia: between Rome and the steppes of Eurasia. Edinburgh studies in ancient Persia. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. 336 p. 䀁.00. ISBN 9781474401012.

Schenck zu Schweinsberg, Julia-Maria. Der pseudohomerische Hermes-Hymnus: ein interpretierender Kommentar. Wissenschaftliche Kommentare zu griechischen und lateinischen Schriftstellern. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2017. 314 p. € 72.00. ISBN 9783825365998.

Seaford, Richard, John Wilkins and Matthew Wright (edd.). Selfhood and the soul: essays on ancient thought and literature in honour of Christopher Gill. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xi, 331 p. $105.00. ISBN 9780198777250.

Sebastian, Modrow. Vom punischen zum römischen Karthago: Konfliktreflexionen und die Konstruktion römischer Identität. Studien zur Alten Geschichte, 25. Heidelberg: Verlag Antike, 2017. 320 p. € 72.90. ISBN 9783938032961.

Sussman, Varda. Late Roman to late Byzantine/early Islamic period lamps in the holy land: the collection of the Israel Antiquities Authority. Oxford: Archaeopress, 2016. iv, 635 p. 㿭.00. ISBN 9781784915704.

Swift, Ellen. Roman artefacts and society: design, behaviour and experience. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xi, 305 p. $135.00. ISBN 9780198785262.

Tan, James. Power and public finance at Rome, 264-49 BCE. Oxford studies in early empires. New York: Oxford University Press, 2017. xxx, 214 p. $85.00. ISBN 9780190639570.

Taxidis, Ilias. Les Épigrammes de Maxime Planude. Introduction, édition critique, traduction française et annotation. Byzantinisches Archiv, 32. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. xvi, 192 p. $114.99. ISBN 9783110526257.

Tchernia, André. The Romans and trade (first published 2011 translated from the French by James Grieve, with Elizabeth Minchin). Oxford studies on the Roman economy. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. xi, 380 p. $ 110,00. ISBN 9780198723714.

Teitler, H. C. The last pagan emperor: Julian the apostate and the war against Christianity. New York: Oxford University Press, 2017. xxxiii, 271 p. $29.95. ISBN 9780190626501.

Tentori Montalto, Marco. Essere primi per il valore: gli epigrammi funerari greci su pietra per i caduti in guerra (VII-V sec. a.C.). Quaderni della rivista di cultura classica e medioevale 16. Pisa Roma: Fabrizio Serra editore, 2017. 244 p. € 68.00 (pb). ISBN 9788862279062.

Tulli, Mauro (ed.). Testo e forme del testo: ricerche di filologia filosofica. Ricerche di filologia classica, VII Biblioteca di studi antichi, 97. Pisa Roma: Fabrizio Serra editore, 2016. xii, 408 p. € 125.00 (pb). ISBN 9788862277884.

Uthemann, Karl-Heinz. Studien zu Anastasios Sinaites: mit einem Anhang zu Anastasios I. von Antiochien. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 149. Berlin Boston: De Gruyter, 2017. xvi, 712 p. $224.00. ISBN 9783110354157.

van Emde Boas, Evert. Language and character in Euripides' Electra. Oxford classical monographs. Oxford New York: Oxford University Press, 2017. xvi, 319 p. $ 120,00. ISBN 9780198793601.

Vannicelli, Pietro, Aldo Corcella and Giuseppe Nenci (edd. trans.). Erodoto. Le storie, Volume 7, Libro VII: Serse e Leonida. Scrittori greci e latini. Milano: Mondadori, 2017. civ, 609 p. € 35.00. ISBN 9788804503163.

Vincent, Alexandre. Jouer pour la cité: une histoire sociale et politique des musiciens professionnels de l'Occident romain. Rome: École française de Rome, 2016. viii, 464 p. € 27.00 (pb). ISBN 9782728311637.

Wiesehöfer, Josef, Horst Brinkhaus and Reinhold Bichler (edd.). Megasthenes und seine Zeit / Megasthenes and his time. Classica et Orientalia, 13. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016. vi, 230 p. € 58.00. ISBN 9783447106245.

Wyles, Rosie and Edith Hall (edd.). Women classical scholars: unsealing the fountain from the Renaissance to Jacqueline de Romilly. Classical presences. Oxford New York: Oxford University Press, 2016. xviii, 465 p. $125.00. ISBN 9780198725206.


Bekijk de video: CARACH ANGREN - In De Naam Van De Duivel (Juni- 2022).


Opmerkingen:

 1. Godwin

  Laten we eens kijken

 2. Set

  Ik zie daar de betekenis niet van in.

 3. Esmak

  Pardon daarvoor interfereer ik ... bij mij een vergelijkbare situatie. Ik nodig uit voor discussie. Schrijf hier of in PM.

 4. Toshakar

  WERKT UITSTEKEND!!!!!! BedanktSchrijf een bericht