Geschiedenis Podcasts

Wat was het nazi-Sovjet-pact en hoe beïnvloedde het Polen?

Wat was het nazi-Sovjet-pact en hoe beïnvloedde het Polen?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het nazi-Sovjet-pact was een niet-aanvalsverdrag tussen nazi-Duitsland en de USSR. De overeenkomst, ook bekend als het Molotov-Ribbentrop-pact, werd op 23 augustus 1939 in Moskou ondertekend. Het bleef bijna twee jaar van kracht, totdat de Duitsers het pact op 22 juni 1941 verbraken door de USSR binnen te vallen.

Het pact was een verrassing voor hedendaagse waarnemers. De nazi's haatten het communisme en de Sovjets haatten het fascisme. Dus waarom sloten deze ideologisch tegengestelde machten zo'n overeenkomst?

De eerste nazi-Sovjet-besprekingen mislukten

In 1933 kreeg de nazi-partij de macht in Duitsland en Hitler begon zijn agressieve herbewapeningsprogramma uit te voeren. Stalin overwoog een alliantie aan te gaan met de steeds machtiger wordende nazi-leider, maar ideologische verschillen verhinderden dat dit gebeurde.

Dan praat met Roger Moorhouse, een prominente Britse historicus van het Derde Rijk en de Tweede Wereldoorlog, over de beruchte alliantie die tijdens de vroege stadia van de Tweede Wereldoorlog tussen Hitler-Duitsland en Stalins Rusland was ontstaan.

Luister nu

In plaats daarvan wendde Stalin zich tot westerse liberale democratieën en trad in september 1934 toe tot de Volkenbond. Leden van de Liga waren op dezelfde manier tegen het communisme, maar ze accepteerden de USSR in het lichaam als een potentiële bondgenoot tegen elke toekomstige agressie van nazi-Duitsland.

Stalin werd ongeduldig

Ondanks zijn toetreding tot de Liga, verzette Stalin zich tegen het verzoeningsbeleid van Groot-Brittannië en Frankrijk, waarvan hij geloofde dat het de nazi's aanmoedigde om naar het oosten te marcheren tegen de Sovjets.

In het voorjaar van 1939 leek het waarschijnlijk dat Groot-Brittannië en Frankrijk spoedig in oorlog zouden raken met Hitler, en Stalin vreesde Duitse militaire agressie. In april van dat jaar stelde de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken, Maxim Litvinov, een verdrag van collectieve veiligheid voor tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en de USSR.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Vyacheslav Molotov (links) en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop (tweede van rechts) ondertekenden het pact op 23 augustus 1939.

De keuze was eenvoudig: Stalin koos ervoor om een ​​bondgenootschap met Hitler te sluiten. De overeenkomst betekende schijnbaar het officiële einde van de vijandigheid tussen de nazi's en de Sovjet-Unie. Op 23 augustus 1939 ondertekenden de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Vyacheslav Molotov het nazi-Sovjet-pact.

Wat is er met Polen gebeurd?

Een geheim protocol in het pact stelde dat Duitsland en de USSR Polen zouden verdelen en bezetten en hun aandelen van het land onder hun respectieve invloedssferen zouden brengen. Zowel de nazi's als de Sovjets vielen vervolgens Polen binnen.

Duitsland viel Polen binnen op 1 september 1939 en de campagne die volgde was kort maar vernietigend, met bombardementen die het fysieke landschap van Polen verwoestten.

Hitler kijkt toe hoe Duitse troepen Polen binnen marcheren tijdens de zogenaamde “septembercampagne”. Krediet: Bundesarchiv, Bild 183-S55480 / CC-BY-SA 3.0

Het Rode Leger viel eveneens het land binnen op 17 september 1939. Polen kon slechts zes weken weerstand bieden voordat het zich op 6 oktober 1939 overgaf.

Duitsland en de USSR verdeelden Polen vervolgens in afzonderlijke bezettingszones. De USSR annexeerde gebieden ten oosten van de rivieren Narew, Vistula en San, terwijl Duitsland West-Polen annexeerde. De nazi's verenigden ook het zuiden van Polen met de noordelijke delen van Oekraïne om de "Algemene Regering" te creëren, een door de nazi's bezette zone.

De nasleep

Het pact bleef bijna twee jaar van kracht. Op 22 juni 1941 werd het ongeldig verklaard toen nazi-Duitsland Operatie Barbarossa lanceerde en de USSR binnenviel. Dit was een cruciaal keerpunt in de oorlog, omdat het ertoe leidde dat de USSR zich bij de geallieerden voegde in de strijd tegen de nazi's en de asmogendheden.

Roger Moorhouse is historicus van het Derde Rijk en de Tweede Wereldoorlog, auteur van The Devils' Alliance, Killing Hitler & Berlin at War. In deze fascinerende aflevering bespreekt hij de ergste maritieme ramp in de geschiedenis: het zinken van de Wilhelm Gustloff in 1945.

Luister nu

Aan het einde van de oorlog bevond het Rode Leger zich opnieuw in Polen, alleen deze keer om de Polen te bevrijden van de nazi-bezetting.

Zelfs na de oorlog bleef de Sovjetregering het bestaan ​​van het geheime protocol om Polen te verdelen en te bezetten ontkennen. Het werd pas onthuld, erkend en aan de kaak gesteld in 1989 met de val van de USSR.


Pagina-opties

Om 04.45 uur op 1 september 1939 het Duitse slagschip Sleeswijk-Holstein opende het vuur op het Poolse garnizoen van Fort Westerplatte, Danzig (het huidige Gdansk), in wat de eerste militaire confrontatie van de Tweede Wereldoorlog zou worden. Tegelijkertijd begonnen 62 Duitse divisies, ondersteund door 1.300 vliegtuigen, aan de invasie van Polen.

De beslissing van Adolf Hitler om Polen binnen te vallen was een gok. De Wehrmacht (het Duitse leger) was nog niet op volle sterkte en de Duitse economie zat nog vast in de productie in vredestijd. Als zodanig alarmeerde de invasie de generaals van Hitler en wekte verzet tegen zijn bevel op - en lekte zijn oorlogsplannen naar Groot-Brittannië en Frankrijk.

De beslissing . Polen binnenvallen was een gok.

Hitlers generaals drongen aan op voorzichtigheid en vroegen om meer tijd om de verdediging van de 'West Wall' te voltooien, om elk Brits en Frans tegenoffensief in het westen een halt toe te roepen, terwijl het grootste deel van de Wehrmacht in het oosten bezig was. Hun leider verwierp hun zorgen echter en eiste in plaats daarvan hun totale loyaliteit.

Hitler was ervan overtuigd dat de invasie van Polen om twee belangrijke redenen zou resulteren in een korte, zegevierende oorlog. Ten eerste was hij ervan overtuigd dat de inzet van 's werelds eerste gepantserde korps de Poolse strijdkrachten snel zou verslaan in een blitzkrieg offensief. Ten tweede beschouwde hij de Britse en Franse premiers, Neville Chamberlain en Edouard Daladier, als zwakke, besluiteloze leiders die zouden kiezen voor een vredesregeling in plaats van oorlog.


Waarom wilde Hitler het pact?

De deelname van Duitsland aan een tweefrontenoorlog in de Eerste Wereldoorlog had zijn troepen gesplitst, waardoor hun offensieve kracht verzwakt en ondermijnd was.

Toen hij zich in 1939 op oorlog voorbereidde, was de Duitse dictator Adolf Hitler vastbesloten dezelfde fouten niet te herhalen. Hoewel hij had gehoopt Polen zonder geweld te veroveren (omdat hij het jaar daarvoor Oostenrijk had geannexeerd), was de noodzaak om de mogelijkheid van een tweefrontenoorlog als gevolg van de invasie te verkleinen duidelijk.

Aan Sovjetzijde volgde het pact op het mislukken van de Brits-Sovjet-Franse onderhandelingen voor een tripartiete alliantie begin augustus 1939. Volgens Russische bronnen is de alliantie mislukt omdat Polen en Roemenië weigerden de doortocht van Sovjet-strijdkrachten over hun grondgebied te accepteren maar het is ook waar dat de Russische premier Joseph Stalin de Britse premier Neville Chamberlain en de conservatieve partij in Engeland wantrouwde en geloofde dat ze de Russische belangen niet volledig zouden steunen.

Zo werd onderhandeld over het Nazi-Sovjet Non-Agressie Pact.


Inhoud

Begin 1939, enkele maanden voor de invasie, begon de Sovjet-Unie strategische alliantieonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tegen de crash-militarisering van nazi-Duitsland onder Adolf Hitler. In augustus 1939 deed de USSR een aanbod aan het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk om "120 infanteriedivisies (elk met ongeveer 19.000 troepen), 16 cavaleriedivisies, 5.000 zware artilleriestukken, 9.500 tanks en tot 5.500 jachtvliegtuigen en bommenwerpers naar de Duitse grenzen te sturen. ". [21] Aangezien de USSR geen grens met Duitsland deelde, zou dit in feite een overweldigende, vrijwillige bezetting van het grondgebied van Polen door het Rode Leger betekenen, dat voorheen het toneel was van de Pools-Sovjetoorlog in 1920. De onderhandelingen mislukten. [22]

Toen de voorwaarden werden verworpen, zette Joseph Stalin het Molotov-Ribbentrop-pact met Adolf Hitler voort, dat op 23 augustus 1939 werd ondertekend. Dit niet-aanvalsverdrag bevatte een geheim protocol, dat de verdeling van Noord- en Oost-Europa in Duits en Sovjet invloedssferen in geval van oorlog. [23] Een week na de ondertekening van het Molotov-Ribbentrop-pact vielen Duitse troepen op 1 september 1939 Polen binnen vanuit het westen, noorden en zuiden. Poolse troepen trokken zich geleidelijk terug naar het zuidoosten waar ze zich voorbereidden op een lange verdediging van het Roemeense bruggenhoofd en wachtten op de Franse en Britse steun en hulp die ze verwachtten, maar noch de Fransen, noch de Britten kwamen hen te hulp. Op 17 september 1939 viel het Sovjet Rode Leger de Kresy-regio's binnen in overeenstemming met het geheime protocol. [24] [Opmerking 7]

Bij het begin van de vijandelijkheden lieten verschillende Poolse steden, waaronder Dubno, Łuck en Włodzimierz Wołyński, het Rode Leger vreedzaam binnen, ervan overtuigd dat het oprukte om de Duitsers te bestrijden. Generaal Juliusz Rómmel van het Poolse leger gaf een ongeoorloofd bevel om hen als een bondgenoot te behandelen voordat het te laat was. [27] De Sovjetregering kondigde aan dat zij handelde om de Oekraïners en Wit-Russen die in het oostelijke deel van Polen woonden te beschermen, omdat de Poolse staat – volgens de Sovjetpropaganda – was ingestort door de nazi-Duitse aanval en niet langer kon garanderen de veiligheid van zijn eigen burgers. [28] [29] [30] [31] Geconfronteerd met een tweede front, concludeerde de Poolse regering dat de verdediging van het Roemeense bruggenhoofd niet langer haalbaar was en beval een noodevacuatie van alle geüniformeerde troepen naar het toen neutrale Roemenië. [1]

De Volkenbond en de vredesverdragen van de Vredesconferentie van Parijs in 1919 hebben niet, zoals gehoopt, bijgedragen tot de bevordering van ideeën over verzoening langs Europese etnische lijnen. Epidemisch nationalisme, felle politieke wrok in Centraal-Europa (Duitsland, Oostenrijk, Hongarije) waar 100% van de bevolking bij verstek algemeen schuldig verklaard, en het postkoloniale chauvinisme (Italië) leidde tot waanzinnig revanchisme en territoriale ambities. [32] Józef Piłsudski probeerde de Poolse grenzen zo ver mogelijk naar het oosten uit te breiden in een poging een door Polen geleide federatie te creëren, die in staat zou zijn toekomstige imperialistische acties van Rusland of Duitsland tegen te gaan. [33] Tegen 1920 waren de bolsjewieken zegevierend uit de Russische Burgeroorlog gekomen en hadden ze de facto de exclusieve controle over de regering en het regionale bestuur verworven. Nadat alle buitenlandse interventies waren afgeweerd, begon het Rode Leger, onder bevel van onder andere Trotski en Stalin, westwaarts op te rukken naar de betwiste gebieden met de bedoeling communistische bewegingen in West-Europa aan te moedigen. [34] De grensgevechten van 1919 escaleerden geleidelijk en culmineerden uiteindelijk in de Pools-Sovjetoorlog in 1920. [35] Na de Poolse overwinning in de Slag om Warschau eisten de Sovjets vrede en eindigde de oorlog met een wapenstilstand in oktober 1920 [36] De partijen ondertekenden op 18 maart 1921 een formeel vredesverdrag, de Vrede van Riga, waarbij de betwiste gebieden tussen Polen en Sovjet-Rusland werden verdeeld. [37] In een actie die tijdens het interbellum grotendeels de Sovjet-Poolse grens bepaalde, boden de Sovjets de Poolse vredesdelegatie territoriale concessies aan in de betwiste grensgebieden, die sterk leken op de grens tussen het Russische rijk en het Pools-Litouwse Gemenebest. de eerste deling van 1772. [38] In de nasleep van het vredesakkoord lieten de Sovjetleiders gestaag het idee van een internationale communistische revolutie varen en keerden ze niet meer terug naar het concept voor ongeveer 20 jaar. [39] De Conferentie van Ambassadeurs en de internationale gemeenschap (met uitzondering van Litouwen) erkenden de oostelijke grenzen van Polen in 1923. [40] [41]

Verdragsonderhandelingen

Duitse troepen bezetten Praag op 15 maart 1939. Medio april begonnen de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk diplomatieke suggesties uit te wisselen over een politieke en militaire overeenkomst om mogelijke verdere Duitse agressie tegen te gaan. [42] [43] Polen nam niet deel aan deze besprekingen. [44] De tripartiete discussies waren gericht op mogelijke garanties aan de deelnemende landen als het Duitse expansionisme zou voortduren. [45] De Sovjets vertrouwden de Britten of de Fransen niet om een ​​collectieve veiligheidsovereenkomst na te komen, omdat ze hadden geweigerd te reageren tegen de nationalisten tijdens de Spaanse burgeroorlog en de bezetting van Tsjechoslowakije zonder effectieve oppositie hadden laten plaatsvinden. De Sovjet-Unie vermoedde ook dat Groot-Brittannië en Frankrijk zouden proberen aan de zijlijn te blijven tijdens een mogelijk nazi-Sovjet-conflict. [46] Stalin had echter via zijn afgezanten al in 1936 geheime besprekingen met nazi-Duitsland gevoerd en volgens Robert C. Grogin (auteur van Natuurlijke vijanden), was een wederzijds begrip met Hitler altijd zijn favoriete diplomatieke oplossing geweest. [47] De Sovjetleider zocht niets minder dan een ijzersterke garantie tegen het verlies van zijn invloedssfeer, [48] en streefde naar het creëren van een noord-zuid bufferzone van Finland tot Roemenië, handig ingesteld in het geval van een aanval. [49] [50] De Sovjets eisten het recht op om deze landen binnen te komen in geval van een veiligheidsdreiging. [51] Gesprekken over militaire zaken, die medio augustus waren begonnen, liepen al snel vast over het onderwerp van de Sovjet-troepen door Polen in het geval van een Duitse aanval. Britse en Franse functionarissen zetten de Poolse regering onder druk om in te stemmen met de Sovjetvoorwaarden. [22] [52] Poolse functionarissen weigerden echter botweg om Sovjettroepen toe te staan ​​Pools grondgebied te betreden, nadat ze hun ernstige bezorgdheid hadden geuit dat zodra de troepen van het Rode Leger voet op Poolse bodem hadden gezet, ze de eis om te vertrekken zouden kunnen afwijzen. [53] Daarop stelden Sovjetfunctionarissen voor om de bezwaren van Polen te negeren en de tripartiete overeenkomsten te sluiten. [54] De Britten weigerden het voorstel, uit angst dat een dergelijke stap Polen zou aanmoedigen om sterkere bilaterale betrekkingen met Duitsland aan te gaan. [55]

Duitse functionarissen hadden al maanden in het geheim hints doorgestuurd naar Sovjet-kanalen, waarbij ze erop wezen dat in een politiek akkoord gunstiger voorwaarden zouden worden aangeboden dan Groot-Brittannië en Frankrijk. [56] De Sovjet-Unie was inmiddels besprekingen begonnen met nazi-Duitsland over de totstandkoming van een economische overeenkomst en onderhandelde tegelijkertijd met die van de tripartiete groep. [56] Eind juli en begin augustus 1939 hadden Sovjet- en Duitse diplomaten een bijna volledige consensus bereikt over de details voor een geplande economische overeenkomst en spraken ze over het potentieel voor een wenselijk politiek akkoord. [57] Op 19 augustus 1939 sloten Duitse en Sovjet-functionarissen de Duits-Sovjet-handelsovereenkomst van 1939, een economisch verdrag dat voor beide partijen voordelig was en voorzag in de handel en uitwisseling van Sovjetgrondstoffen voor Duitse wapens, militaire technologie en civiele machines. Twee dagen later schortte de Sovjet-Unie de tripartiete militaire besprekingen op. [56] [58] Op 24 augustus ondertekenden de Sovjet-Unie en Duitsland de politieke en militaire regelingen die volgden op de handelsovereenkomst, in het Molotov-Ribbentrop-pact. Dit pact omvatte voorwaarden van wederzijdse niet-agressie en bevatte geheime protocollen, die gedetailleerde plannen regelden voor de verdeling van de staten van Noord- en Oost-Europa in Duitse en Sovjet-invloedssferen. De Sovjetsfeer omvatte aanvankelijk Letland, Estland en Finland. [Noot 8] Duitsland en de Sovjet-Unie zouden Polen verdelen. De gebieden ten oosten van de rivieren Pisa, Narev, Vistula en San zouden in handen van de Sovjet-Unie vallen. Het pact voorzag ook in ontwerpen voor de Sovjet-deelname aan de invasie, [25] waaronder de mogelijkheid om gebieden terug te winnen die aan Polen waren afgestaan ​​in de Vrede van Riga van 1921. De Sovjetplanners zouden de Oekraïense en Wit-Russische republieken uitbreiden om de hele oostelijke helft te onderwerpen. van Polen zonder de dreiging van onenigheid met Adolf Hitler. [61] [62]

Een dag nadat het Duits-Sovjet-pact was ondertekend, verzochten Franse en Britse militaire delegaties dringend om een ​​ontmoeting met de militaire Sovjet-onderhandelaar Kliment Voroshilov. [63] Op 25 augustus erkende Voroshilov dat: "Gezien de gewijzigde politieke situatie kan het voortzetten van het gesprek geen enkel nut hebben." [63] Op dezelfde dag ondertekenden Groot-Brittannië en Polen echter het Brits-Poolse pact van wederzijdse bijstand [64] waarin werd geoordeeld dat Groot-Brittannië zich ertoe verplichtte de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Polen te verdedigen en te behouden. [64]

Hitler probeerde Groot-Brittannië en Frankrijk ervan te weerhouden zich te mengen in het komende conflict en stelde op 26 augustus 1939 voor om Wehrmacht strijdkrachten die in de toekomst voor Groot-Brittannië beschikbaar zijn. [65] Om middernacht van 29 augustus overhandigde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop de Britse ambassadeur Nevile Henderson een lijst met termen die de vrede met Polen zouden verzekeren. [66] Volgens de voorwaarden zou Polen Danzig (Gdansk) aan Duitsland overdragen en binnen een jaar werd er een volksraadpleging (referendum) gehouden in de Poolse Corridor, gebaseerd op ingezetenschap en demografie van het jaar 1919. [66] Toen de Poolse ambassadeur Lipski, die op 30 augustus een ontmoeting had met Ribbentrop, verklaarde dat hij niet de bevoegdheid had om deze eisen alleen goed te keuren, ontsloeg Ribbentrop hem [67] en zijn buitenlandse dienst kondigde aan dat Polen het Duitse aanbod had afgewezen en verder onderhandelingen met Polen werden stopgezet. [68] Op 31 augustus organiseerden Duitse eenheden, die zich voordeden als reguliere Poolse troepen, in een valse vlag-operatie het Gleiwitz-incident nabij de grensstad Gleiwitz in Silezië. [69] [70] De volgende dag (1 september) kondigde Hitler aan dat de officiële militaire acties tegen Polen om 04.45 uur waren begonnen. [67] Duitse luchtmacht bombardeerde de steden Lwow en Łuck. [71] Pools veiligheidspersoneel heeft arrestaties verricht onder Oekraïense intelligentsia in Lwow en Przemysl. [71]

Op 1 september 1939 om 11.00 uur Moskouse tijd arriveerde de raadgever van de Duitse ambassade in Moskou, Gustav Hilger, bij het Volkscommissariaat van Buitenlandse Zaken en kondigde formeel het begin van de Duits-Poolse oorlog aan, de annexatie van Danzig (Gdansk) terwijl hij een verzoek van de chef van de OKL Generale Staf overbracht om het radiostation in Minsk signaalondersteuning te geven. [72] De Sovjetzijde ging gedeeltelijk in op het verzoek. [72] Op dezelfde dag bevestigde een buitengewone zitting van de Opperste Sovjet van de Sovjet-Unie de goedkeuring van zijn "Universele Militaire Plichtwet voor mannen van 17 jaar en 8 maanden oud", waarbij de dienstwet van 1937 met een jaar werd verlengd. [72] Verder keurde het Politbureau van de Communistische Partij het voorstel van het Volkscommissariaat van Defensie goed, dat voorzag dat de bestaande 51 geweerdivisies van het Rode Leger zouden worden aangevuld tot een totale sterkte van 76 geweerdivisies van 6.000 man, plus 13 bergdivisies en nog eens 33 gewone geweerdivisies van 3.000 man. [72]

Op 2 september 1939 voerde de Duitse Legergroep Noord een manoeuvre uit om de troepen van het Poolse (Pomorze-leger) dat de "Poolse Corridor" verdedigde [72] te omhullen met als resultaat dat de Poolse bevelhebber generaal Władysław Bortnowski de communicatie met zijn divisies verloor . [72] De doorbraak van gepantserde contingenten van de Duitse Legergroep Zuid nabij de stad Częstochowa trachtte de Poolse 6e Infanteriedivisie ten zuiden van Katowice te verslaan, waar de Duitse 5e Pantserdivisie was doorgebroken richting Oświęcim, die brandstofdepots veroverde en veroverde magazijnen voor apparatuur. [72] In het oosten staken detachementen van het 18e korps van het Duitse 14e leger de Pools-Slowaakse grens over bij de Dukla-pas. [72] De regering van de Sovjet-Unie vaardigde richtlijn nr. 1355-279сс uit die de "Reorganisatieplan van de grondtroepen van het Rode Leger van 1939-1940", [72] waarin gedetailleerde overdrachten van divisies werden geregeld en plannen voor territoriale inzet voor alle 173 toekomstige gevechtsdivisies van het Rode Leger werden bijgewerkt. [72] Naast de gereorganiseerde infanterie werd het aantal korpsartillerie en de reserve van de artillerie van het opperbevel uitgebreid, terwijl het aantal service-eenheden, achterste eenheden en instellingen moest worden verminderd. [72] Tegen de avond van 2 september werden er aan de Pools-Sovjetgrens verscherpte defensie- en veiligheidsmaatregelen genomen. [72] Volgens instructie nr. 1720 van de commandant van de grenstroepen in het Wit-Russische militaire district werden alle detachementen permanent gevechtsklaar gemaakt. [72]

De regeringen van het geallieerde Groot-Brittannië en Frankrijk verklaarden op 3 september Duitsland de oorlog, maar ondernamen geen overeengekomen militaire actie en verleenden geen substantiële steun aan Polen. [73] [74] Ondanks opmerkelijk Pools succes in lokale grensgevechten, vereiste de Duitse technische, operationele en numerieke superioriteit uiteindelijk de terugtrekking van alle Poolse troepen van de grenzen naar kortere verdedigingslinies bij Warschau en Lwów. Op dezelfde dag (3 september) overhandigde de nieuwe Sovjet-ambassadeur in Berlijn Aleksei Shkvartsev zijn geloofsbrief aan Adolf Hitler. [72] Tijdens de inwijdingsceremonie verzekerden Shkvartsev en Hitler elkaar over hun toezegging om de voorwaarden van de niet-aanvalsovereenkomst na te komen. [72] Minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop heeft de Duitse ambassade in Moskou opdracht gegeven voor de beoordeling van en het rapport over de waarschijnlijkheid van Sovjet-intenties voor een invasie van het Rode Leger in Polen. [72]

Op 4 september 1939 kregen alle Duitse marine-eenheden in de noordelijke Atlantische Oceaan het bevel "om via de noordelijkste koers naar Moermansk te volgen". [72] Op dezelfde dag keurden het Centraal Comité van de Communistische Partij en de regering van de Sovjet-Unie het bevel van de Volkscommissaris van Defensie Kliment Voroshilov goed om de pensionering en het ontslag van personeel van het Rode Leger en jonge commandanten met een maand uit te stellen en de volledige training voor alle luchtverdedigingsdetachementen en personeel in Leningrad, Moskou, Charkov, in Wit-Rusland en het militaire district van Kiev. [72]

Op 5 september 1939 ontving de Volkscommissaris van Buitenlandse Zaken Vyacheslav Molotov de Duitse ambassadeur Friedrich Werner von der Schulenburg. [72] Op het onderzoek van de ambassadeur met betrekking tot een mogelijke inzet van het Rode Leger in Polen, antwoordde Molotov dat de Sovjetregering "zal zeker moeten. specifieke acties starten" op het juiste moment. "Maar wij geloven dat dit moment nog niet is gekomen" en "elke haast kan dingen verpesten en het verzamelen van tegenstanders vergemakkelijken". [72]

Op 10 september beval de Poolse opperbevelhebber, maarschalk Edward Rydz-Śmigły, een algemene terugtocht naar het zuidoosten in de richting van het Roemeense bruggenhoofd. [75] Kort daarna drongen nazi-Duitse functionarissen er verder bij hun Sovjet-tegenhangers op aan om hun overeengekomen deel te handhaven en Polen vanuit het oosten aan te vallen. Molotov en ambassadeur von der Schulenburg bespraken de zaak herhaaldelijk, maar de Sovjet-Unie vertraagde niettemin de invasie van Oost-Polen, terwijl ze bezig was met gebeurtenissen in het Verre Oosten in verband met de aanhoudende grensgeschillen met Japan. De Sovjet-Unie had tijd nodig om het Rode Leger te mobiliseren en maakte gebruik van het diplomatieke voordeel om te wachten om aan te vallen nadat Polen was uiteengevallen. [76] [77]

Op 14 september, met de ineenstorting van Polen voor de deur, verschenen de eerste verklaringen over een conflict met Polen in de Sovjetpers. [78] De niet-verklaarde oorlog tussen de Sovjet-Unie en het Japanse Keizerrijk tijdens de Slagen om Khalkhin Gol was geëindigd met de Molotov-Tojo-overeenkomst, ondertekend op 15 september, toen op 16 september een staakt-het-vuren in werking trad. [79] [78] Op 17 september gaf Molotov een oorlogsverklaring af aan Wacław Grzybowski, de Poolse ambassadeur in Moskou:

Warschau, als hoofdstad van Polen, bestaat niet meer. De Poolse regering is uiteengevallen en vertoont geen enkel teken van operatie meer. Dit betekent dat de Poolse staat en zijn regering de facto hebben opgehouden te bestaan. De overeenkomsten tussen de USSR en Polen hebben dus hun geldigheid verloren. Aan haar lot overgelaten en verstoken van leiderschap, is Polen een geschikt veld geworden voor allerlei gevaren en verrassingen, die een bedreiging kunnen vormen voor de USSR. Om deze redenen kan de Sovjetregering, die tot nu toe neutraal is geweest, niet langer een neutrale houding aanhouden en deze feiten negeren. . Onder deze omstandigheden heeft de Sovjetregering het opperbevel van het Rode Leger opdracht gegeven troepen de grens over te steken en het leven en de eigendommen van de bevolking van West-Oekraïne en West-Wit-Rusland onder hun bescherming te nemen. — Volkscommissaris voor Buitenlandse Zaken van de USSR V. Molotov, 17 september 1939 [80]

Molotov verklaarde via een openbare radio-uitzending dat alle verdragen tussen de Sovjet-Unie en Polen ongeldig waren geworden, dat de Poolse regering haar volk had verlaten omdat de Poolse staat feitelijk had opgehouden te bestaan. [31] [81] Op dezelfde dag stak het Rode Leger de grens over naar Polen. [1] [76]


Polen uit elkaar: Poetin, Polen en het nazi-Sovjet-pact

Geoffrey Roberts is emeritus hoogleraar geschiedenis aan University College Cork, National University of Ireland. Zijn nieuwste boek (co-auteur van Marin Folly en Oleg Rzheshevsky) is Churchill en Stalin: strijdmakkers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nu de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog nadert, zijn twee van de belangrijkste slachtoffers van die oorlog, Polen en Rusland, opnieuw verwikkeld in een zeer emotioneel geschil over de oorsprong ervan. De kern van de zaak is de eeuwige controverse over het nazi-Sovjet-pact van 23 augustus 1939.

De polemiek werd op gang gebracht door president Vladimir Poetin toen hem op 19 december op een persconferentie in Moskou werd gevraagd naar de resolutie van het Europees Parlement over de 80ste verjaardag van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Poetin achtte de resolutie onaanvaardbaar omdat het de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland gelijkstelde en de auteurs ervan beschuldigde cynisch en onwetend te zijn over de geschiedenis. In plaats daarvan benadrukte hij de overeenkomst van München van september 1938 en de deelname van Polen aan de verbrokkeling van Tsjechoslowakije. Het Sovjet-Duitse niet-aanvalsverdrag was niet de enige dergelijke overeenkomst die Hitler met andere staten sloot. Ja, zei Poetin, er waren geheime protocollen die Polen tussen Duitsland en de USSR verdeelden, maar Sovjettroepen kwamen Polen pas binnen nadat de regering was ingestort.

Dit is niet de eerste keer dat Poetin dergelijke argumenten gebruikt. Hij maakte veel soortgelijke opmerkingen in 2009 op de 70e verjaardag van het uitbreken van de oorlog. Maar zijn toon was toen meer verzoenend dan strijdlustig. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in Gdansk benadrukte Poetin de gemeenschappelijke strijd van Polen en Russen en riep hij op om het uitbreken van de oorlog in al zijn complexiteit en diversiteit te onderzoeken. Elk land had een fout gemaakt, niet alleen de Sovjet-Unie: &ldquot moet worden toegegeven dat alle pogingen die tussen 1934 en 1939 werden gedaan om de nazi's te sussen met verschillende overeenkomsten en pacten moreel onaanvaardbaar en praktisch zinloos, evenals schadelijk en gevaarlijk waren.&rdquo

In reactie op Poetin benadrukte de toenmalige Poolse premier Donald Tusk dat zijn land op 1 september 1939 werd aangevallen door Duitsland en twee weken later door de Sovjet-Unie. Maar Tusk benadrukte ook dat "de waarheid pijnlijk kan zijn, maar niemand mag vernederen."

De dag na zijn persconferentie in Moskou sprak Poetin de leiders van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten toe tijdens een bijeenkomst in Sint-Petersburg die was bijeengeroepen om de voorbereidingen voor het 75-jarig jubileum te bespreken. Poetin maakte van de gelegenheid gebruik om een ​​lange analyse te geven van wat leidde tot het uitbreken van de oorlog in september 1939, inclusief gedetailleerde citaten uit vele diplomatieke documenten.

Een document dat Poetins aandacht trok, was een bericht uit september 1938 van Jozef Lipski, de Poolse ambassadeur in Berlijn, die verslag deed van een gesprek met Hitler. Tijdens het gesprek zei Hitler dat hij erover dacht de Joodse kwestie op te lossen door hen naar een kolonie te laten emigreren. Lipski antwoordde dat als Hitler een oplossing zou vinden voor de Joodse kwestie, de Polen een prachtig monument voor hem zouden bouwen in Warschau. "Wat zijn dat voor mensen die zulke gesprekken met Hitler voeren?", vroeg Poetin zich af. Dezelfde soort, beweerde hij, die nu de graven en monumenten ontheiligen van de Sovjet-soldaten die Europa van de nazi's hadden bevrijd.

Het belangrijkste punt van de zoektocht van Poetin door de Britse, Franse, Duitse, Poolse en Sovjet-archieven was om aan te tonen dat alle staten in de jaren dertig zaken hadden gedaan met de nazi's, niet in het minst Polen, dat toenadering zocht tot Hitler als onderdeel van een anti-Sovjet-akkoord. alliantie. Poetin koppelde deze geschiedenis aan de huidige politiek: “Rusland wordt gebruikt om mensen bang te maken. Of het nu tsaristisch, Sovjet of tegenwoordig is, er is niets veranderd. Het maakt niet uit wat voor land Rusland is & ndash de grondgedachte blijft.&rdquo

Poetin verdedigde in de jaren dertig krachtig het buitenlands beleid van de Sovjet-Unie. Volgens de Russische president zocht Moskou een collectieve veiligheidsalliantie tegen Hitler, maar zijn pogingen werden afgewezen, vooral tijdens de Tsjechoslowaakse crisis van 1938, toen de Sovjets bereid waren ten strijde te trekken ter verdediging van het land, op voorwaarde dat Frankrijk hetzelfde deed. Maar de Fransen koppelden hun acties aan die van de Polen, en Warschau was druk aan het plannen om wat Tsjechoslowaaks grondgebied te veroveren. Volgens Poetin had de Tweede Wereldoorlog voorkomen kunnen worden als staten in 1938 tegen Hitler waren opgekomen.

Met betrekking tot het nazi-Sovjet-pact, hoewel Poetin accepteerde dat er een geheim protocol was, suggereerde hij dat er verborgen in de archieven van westerse staten vertrouwelijke afspraken zouden kunnen zijn die ze met Hitler hadden gemaakt. Hij herhaalde ook dat de Sovjet-Unie Polen niet echt was binnengevallen, en voegde eraan toe dat de actie van het Rode Leger veel Joden had behoed voor uitroeiing door de nazi's.

Poetin kwam terug op het onderwerp van de oorsprong van de oorlog tijdens een vergadering van het Russische Ministerie van Defensie op 24 december: "Ja, het Molotov-Ribbentrop-pact werd ondertekend en er was ook een geheim protocol dat de invloedssferen definieerde. Maar wat deden Europese landen daarvoor? Hetzelfde. Ze hadden allemaal dezelfde dingen gedaan&rdquo. Maar wat hem het hardst trof, zei Poetin tegen zijn collega's, was het Lipski-rapport: "Die klootzak! Dat antisemitische varken & ndash ik heb geen andere woorden & rdquo.

Om eerlijk te zijn tegenover Poetin is er meer in zijn kijk op de geschiedenis dan met de vinger naar Polen en het westen te wijzen. Hij identificeerde ook diepere oorzaken van de Tweede Wereldoorlog, waaronder het bestraffende vredesverdrag van Versailles dat een "radicale en revanchistische stemming" in Duitsland aanmoedigde, en de oprichting van nieuwe staten die aanleiding gaven tot veel conflicten, met name in Tsjechoslowakije, dat 3,5 miljoen -sterke Duitse minderheid.

De eerste reactie van Polen op de woedende Filipijnen van Poetin was een verklaring van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken op 21 december, waarin hij zijn ongeloof uitsprak over de verklaringen van de Russische president. Polen, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken, had in de jaren dertig een evenwichtig beleid ten aanzien van Duitsland en de Sovjet-Unie en sloot niet-aanvalsverdragen met beide landen. &ldquoOndanks het vreedzame beleid van de Republiek Polen, heeft de Sovjet-Unie directe stappen ondernomen om oorlog te ontketenen en tegelijkertijd massale misdaden te plegen&rdquo.

According the Polish foreign ministry the crucial chronology of events was that in January 1939 the Germans made their claims against Poland in mid-April the Soviet ambassador offered Berlin political co-operation and at the end of April Hitler repudiated the German-Polish non-aggression pact in August the Nazi-Soviet pact was signed in September Germany and the USSR invaded Poland and then signed a Boundary and Friendship Treaty that formalised Poland&rsquos partition.

Among Soviet crimes against Poland was the mass repression of Poles in the territories occupied by the Red Army, including 107,000 arrests, 380, 000 deportations and, in spring 1940, 22,000 executions of Polish POWs and officials at Katyn and other murder sites.

On 29 December 2019 Polish Prime Minister, Mateusz Morawiecki, issued a statement, noting that Poland was the war&rsquos first victim, &ldquothe first to experience the armed aggression of both Nazi Germany and Soviet Russia, and the first that fought in defense of a free Europe.&rdquo The Molotov-Ribbentrop pact was not a non-aggression agreement but a military and political alliance of two dictators and their totalitarian regimes. &ldquoWithout Stalin&rsquos complicity in the partitioning of Poland, and without the natural resources that Stalin supplied to Hitler, the Nazi German crime machine would not have taken control of Europe. Thanks to Stalin, Hitler could conquer new countries with impunity, imprison Jews from all over the continent in ghettos and prepare the Holocaust&rdquo.

Morawiecki pulled no punches in relation to Putin: &ldquoPresident Putin has lied about Poland on numerous occasions, and he has always done so deliberately.&rdquo According to Morawiecki, Putin&rsquos &ldquoslander&rdquo was designed to distract attention from political setbacks suffered by the Russian President, such as US sanctions against the Nord Stream 2 oil pipeline project and the World Anti-Doping Agency&rsquos banning of Russia from international sporting events for four years.

All states like to present themselves as victims rather than perpetrators and this not the first time Poland and Russia have clashed over the Nazi-Soviet pact. The piquancy of the polemics is obviously related to the dire state of Russian-Western relations and to the presence in Warsaw of a radical nationalist government.

But how should we evaluate the historical content of these exchanges? My first book, published in 1989 on the 50th anniversary of the Nazi-Soviet pact, was The Unholy Alliance: Stalin&rsquos Pact with Hitler. Since then I have written many more books and articles about the Nazi-Soviet pact. My research has led me to conclude that Putin is broadly right in relation to the history of Soviet foreign policy in the 1930s but deficient in his analysis of the Nazi-Soviet pact.

After Hitler came to power in 1933 the Soviets did strive for collective security alliances to contain Nazi aggression and expansionism. Moscow did stand by Czechoslovakia in 1938 and was prepared to go war with Germany.

After Munich the Soviets retreated into isolation but Hitler&rsquos occupation of Prague in March 1939 presented an opportunity to relaunch their collective security campaign. In April Moscow proposed an Anglo-Soviet-French triple alliance that would guarantee the security of all European states under threat from Hitler, including Poland.

Some historians have questioned the sincerity of Moscow&rsquos triple alliance proposal but extensive evidence from the Soviet archives shows that it was Stalin&rsquos preferred option until quite late in the day. The problem was that Britain and France dragged their feet during the negotiations and as war grew closer so did Stalin doubts about the utility of a Soviet-Western alliance. Fearful the Soviet Union would be left to fight Hitler alone while Britain and France stood on the sidelines, Stalin decided to do a deal with Hitler -that kept the USSR out of the coming war and provided some guarantees for Soviet security.

The Soviets were not as proactive as they might have been in trying to persuade the British and French to accept their proposals. Some scholars argue this was because the Soviets were busy wooing the Germans. However, until August 1939 all the approaches came from the German side, which was desperate to disrupt the triple alliance negotiations. The political overture of April 1939 mentioned in the Polish foreign ministry statement is a case in point: the initiative came from the Germans not the Soviets.

One state that Moscow did actively pursue in 1939 was Poland. The bad blood in Soviet-Polish relations notwithstanding, after Munich the two states attempted to improve relations. When Hitler turned against Poland in spring 1939 Moscow made many approaches to Warsaw, trying to persuade the Poles to sign up to its triple alliance project. But Warsaw did not want or think it needed an alliance with the USSR given that it had the backing of Britain and France.

The failure of this incipient Polish-Soviet détente sealed the fate of the triple alliance negotiations, which broke down when the British and French were unable to guarantee Warsaw&rsquos consent to the entry of the Red Army into Poland in the event of war with Germany.

After the signature of the Nazi-Soviet pact there was extensive political, economic and military co-operation between the Soviet Union and Germany. Most people see this as a tactical manoeuvre by Stalin to gain time to prepare for a German attack. However, I have argued that in 1939-1940 Stalin contemplated the possibility of long-term co-existence with Nazi Germany.

Putin makes the point that Stalin did not sully himself with meeting Hitler, unlike British, French and Polish leaders. True, but Stalin received Nazi Foreign Minister Ribbentrop twice - in August and September 1939 - and in November 1940 he sent his foreign minister, Molotov, to Berlin to negotiate a new Nazi-Soviet pact with Hitler. It was the failure of those negotiations that set Soviet-German relations on the path to war.

The first clause of the secret protocol attached to the Soviet-German non-aggression treaty concerned the Baltic states. Throughout the triple alliance negotiations Moscow&rsquos major security concern was a German military advance across the Baltic coastal lands to Leningrad. With the signature of the Nazi-Soviet pact that Baltic door to German expansion was locked by a spheres of influence agreement that allocated Latvia, Estonia and Finland to the Soviet sphere. Lithuania remained in Germany&rsquos sphere but was transferred to the Soviets in September 1939.

It was the second clause of the protocol that divided Poland into Soviet and German spheres but this should not be seen as a definite decision to partition Poland, though that possibility was certainly present. The protocol limited German expansion into Poland but did not specify the two states would annex their spheres of influence. The actions of both states in that respect would be determined by the course of the German-Polish war. In the event, Poland was rapidly crushed by the Germans, while the British and French did little to aid their ally except declare war on Germany. It was in those circumstances that Berlin pressed the Soviets to occupy Eastern Poland. Stalin was not ready, politically or militarily, to take that step but he knew that if the Red Army did not occupy the territory then the Wehrmacht would.

Putin glosses over the fact that the Red Army&rsquos entry into Poland was a massive military operation involving a half million troops. Large-scale clashes with Polish forces were averted only because Poland&rsquos commander-in-chief ordered his troops not to fire on Red Army. Even so, the Red Army suffered 3000 casualties including a thousand dead.

Often accused of parroting the Soviet line, Putin did not invoke the most potent argument that Moscow used to rationalise its attack on Poland, which was that the Red Army was entering the country to liberate Western Belorussia and Western Ukraine.

Poland&rsquos eastern territories had been secured as a result of the Russo-Polish war of 1919-1920. These territories lay east of the Curzon Line &ndash the ethnographical frontier between Russia and Poland demarcated at Versailles. The majority of the population were Jews, Belorussians and Ukrainians and many welcomed the Red Army as liberators from Polish rule. Such enthusiasm did not outlast the violent process of sovietisation through which the occupied territories were incorporated into the USSR as part of a unified Belorussia and a unified Ukraine.

During the Second World War Stalin insisted that the Curzon Line would be the border between Poland and the USSR &ndash a position that was eventually accepted by Britain and the United States. As compensation for its territorial losses Poland was given East Prussia and other parts of Germany. The result of this transfer was the brutal displacement of millions of Germans from their ancestral lands.

History is rarely as simple as polemicizing politicians would like it to be. Both sides of the Russo-Polish dispute have some valid arguments neither has a monopoly of what is a bitter truth. The Nazi-Soviet pact is a fact but so is Polish collaboration with Hitler in the 1930s. The Soviet Union did cooperate with Nazi Germany but it also played the main role in the defeat of Hitler. Stalin was responsible for vast mass repressions but he was not a racist or genocidal dictator and nor was he a warmonger. The Red Army&rsquos invasion of Eastern Poland was reprehensible but it also unified Belorussia and Ukraine. During the Second World War the Red Army was responsible for many atrocities but it did not commit mass murder and it did, together with its allies, liberate Europe from the Nazis.

Politicians will always use the past for political purposes. But in 2009 Putin came quite close to a balanced view about the Nazi-Soviet pact, as did Tusk in his measured rejoinder. Let&rsquos hope that Poland and Russia can find their way back to such middle ground.

The victory over Nazi Germany required enormous sacrifices by both countries. Surely it is possible to celebrate this common victory with dignity and with respect for differences about its complicated history.


How Stalin and Hitler Carved Up Poland (And Changed History Forever)

The nonagression pact paved the way for both countries to focus on domesic and expansionist priorities.

Kern: Niether country trusted each other. But they also wanted to give themselves time to attend to other matters (and build up militarily).

On August 23, 1939, Soviet Deputy Minister of Foreign Affairs, V.P. Potemkin, waited at the Moscow Airport for Joachim von Ribbentrop, Foreign Minister of Nazi Germany. He warmly greeted the former champagne salesman and then whisked him away for a clandestine meeting at the Kremlin.

Waiting to receive the emissary were Soviet strongman Josef Stalin and his granite-faced foreign minister, Vyacheslav Molotov. They concluded what became known as the Nazi-Soviet Nonaggression Pact. Included were provisions governing the transfer of raw materials from the Soviet Union in exchange for manufactured goods from Germany. But, more importantly, the pact was a protocol establishing each signatory’s sphere of influence. This included Poland. Hitler and Stalin did not merely intend to partition their neighbor, they meant to wipe the country off the map. The Germans would begin to close the vise on September 1, advancing to Brest-Litovsk. The Soviets would close the eastern jaws on September 17 until Poland was gobbled up. As an added inducement for Stalin’s compliance, Hitler agreed that Latvia, Lithuania, Estonia, and Bessarabia, which was on the eastern edge of Romania, would be included in the Soviet sphere of influence.

This first appeared earlier and is being reposted due to reader interest.

The pact was signed at 2 am on the 24th. The two dictators not only sealed Poland’s fate but set in motion a chain of events that would soon engulf the globe in World War II.

Bottles of champagne were opened to toast the historic moment. Stalin raised his glass to Hitler’s health. “A fine fellow,” remarked the Soviet dictator. Yet, 21 months later the pact would prove to be just another scrap of paper, for Nazi Germany and the Soviet Union would collide in a titanic struggle that was to become the greatest land war in history.

The Rise of Fascism, the Decline of the Allied Powers

By 1939, Italy, once in the Allied camp, was now a Fascist power under the sway of a swaggering brute named Benito Mussolini. Another former Allied power, Japan, was now militaristic, a self-serving belligerent selling itself to the masses of Asia as their deliverer from the bondage of the white man, while masking the brutal reality of the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. The United States seemed hopelessly absorbed in its delusion of self-quarantine and was determined not to mire itself in European politics.

This left Britain and France. Heart and soul of the Allied effort during the Great War, they were able to maintain the façade as power brokers at Versailles but emerged from the four-year contest of attrition as had many of their soldiers—as permanent invalids. And while they were hardly terminal, their economies were still unwell, playing host to cankers of damage and debt in addition to being socially scarred from the unremitting bloodletting of the trenches, they hobbled along for the next 10 years until the Great Depression.

France, in particular, never seemed to emerge from either. Indeed, it seemed to seek solace in a bunker mentality induced by the Maginot Line, that impenetrable shield of France, a marvel of 20th-century construction with its underground railways, air conditioning system, and fixed fortifications which proved little better than monuments during the coming era of mobile warfare.

Hitler seemed to sense the weakness, testing the waters on March 7, 1936, with his occupation of the demilitarized Rhineland in direct contravention of the spirit of the Versailles and Locarno Treaties.

Common belief holds that the French reaction or lack thereof to the German provocation was owing to a lack of intestinal fortitude, girded by nightmares of Verdun. A policy memorandum of Foreign Secretary Anthony Eden dated March 8, 1936, shows the British government counseling diplomatic action, urging the French not to scale up to a military riposte to which French Foreign Minister Pierre Flandin stated that France would not act alone. Rather, Paris would take the matter to the League of Nations.

There is, however, another side to this story: the lingering effect of the Great Depression. The French were concerned with their economy and currency. They desperately needed investors like Britain and, in particular, the United States to help bolster the franc. Foreign investment in the franc was hardly possible if Paris was mobilizing for war.

Hitler had won his game of brinkmanship. With just a couple of untried battalions, he had faced down 100 French divisions, throwing cold water on the doubts of his nervous generals and sending his stature soaring among masses of the German people while exposing the fragility of Anglo-French cohesion and the debility of the Versailles and Locarno Treaties.

Chipping Away at the European Security Order

Such trysts of gamesmanship played by an opportunistic Hitler brought Europe to the brink. His understanding of history spurred him to isolate that colossal power to the East, Soviet Russia. The Hitler-Stalin honeymoon fractured the European balance of power, removed the Red Army as a counterweight to German ambitions, compromised Moscow’s membership in the League of Nations, and revisited British and French ostracizing of the Soviet colossus from European politics at Versailles.

Adolf Hitler assumed the chancellorship of Germany on January 30, 1933. He relied on diplomacy to advance the interests of Germany because he lacked the military muscle for a more belligerent posture. For instance, he ended the clandestine Soviet-German military cooperation of the 1920s. Yet on May 5, Germany and the Soviet Union renewed the 1926 Treaty of Berlin. On January 26, 1934, Hitler signed a nonaggression pact with Poland. On September 18, 1934, the Soviets joined the League of Nations, Germany having withdrawn from the diplomatic fraternity the previous October.

By forging a nonaggression pact with Poland, Hitler prevented Warsaw and Paris from reaching an agreement that would have sandwiched a prostrate Germany and blocked any potential deal between Warsaw and Moscow. This, of course, raised serious doubts in the Kremlin as to German-Polish intentions. The idea of collective security proved attractive, hence Moscow’s long overdue membership in the League.

Yet, by the Spanish Civil War it was abundantly clear that Rome and Berlin intended to spread the Fascist creed like a plague across Europe. German and Italian involvement in Spain’s conflict, in the face of British and French neutrality, seemed another step toward the eventual isolation of the Soviet Union. Moscow, then, threw its support to the Republicans against Francisco Franco’s Nationalists. For Germany, Italy, and Soviet Russia, the contentious Iberian Peninsula offered that battlefield laboratory for new weapons and tactics in preparation for the main event that was sure to come.

Five years after assuming power, Hitler felt more confident, having successfully affected the Anschluss with his homeland Austria on March 13, 1938, followed seven months later by adding the Sudetenland to the Reich from a friendless Czechoslovakia. Too late did the British and French understand the meaning of “no more territorial claims” when Hitler snatched Bohemia and Moravia on March 14-15, 1939, helping to complete the destruction of Czechoslovakia.

Thus the stage was set for the run-up to world war.

The “White” Directive

By March 16, 1939, Hitler had positioned Poland squarely between the German jaws of East Prussia to the north and the satellite state of Slovakia to the south. He now controlled the vaunted Skoda Works and added Czech tanks and guns to the Wehrmacht. Romania and Yugoslavia, arms customers of the Czechs, now had another supplier following Berlin’s hostile takeover. However, Hitler was not resting on his laurels.

On March 19, a “request” was forwarded to Vilnius. Lithuania was to hand over Memelland, which it had occupied since 1923, to the Reich and do so without delay. Four days later, Lithuania complied.

On March 21, Ribbentrop hosted the Polish ambassador, Josef Lipski, in Berlin. Hitler’s huckster urged the Polish diplomat to accept the deal offered the previous October. Danzig was to be returned to the Reich, a deal that included road and rail connections across the Polish Corridor. In return, Hitler would recognize the Corridor and Poland’s western borders. To sweeten the deal, territory was promised at Ukraine’s expense, a carrot to be finalized at some later date.

Lipski took the German offer back to Warsaw. He returned to Berlin on the 25th armed with Colonel Joseph Beck’s reply. The Polish Foreign Minister understood the machinations of the Führer. Caving in now would only invite another set of demands. Beck rebuffed Hitler’s offer, intimating that continued German pressure over Danzig would invite conflict. It was clear by the 31st that Polish resolve had been stiffened by London and Paris. On that day, British Prime Minister Neville Chamberlain addressed the House of Commons, assuring Warsaw that, in the event of a German attack, Britain and France would stand by the Poles. That evening, Hitler ordered Wilhelm Keitel, chief of the Oberkommando der Wehrmacht (German high command), to prepare for Poland. On April 3, Keitel issued a directive known as “White,” ordering the German armed forces to be ready for action no later than September 1.


German-Soviet Pact

The German-Soviet Pact, signed in August 1939, paved the way for the joint invasion and occupation of Poland that September. By signing the agreement, Hitler avoided the threat of a major two-front war. Stalin was permitted subsequently to expand Soviet rule over the Baltic states (Lithuania, Latvia, and Estonia) and parts of Romania and Finland. The pact was an agreement of convenience between the two bitter ideological enemies. It permitted Nazi Germany and the Soviet Union to carve up spheres of influence in eastern Europe, while pledging not to attack each other for 10 years. Less than two years later, however, Hitler launched an invasion of the Soviet Union.

Key Facts

This agreement often is commonly referred to as the Molotov-Ribbentrop Pact, after the two foreign ministers who negotiated the deal. It is also known as the Nazi-Soviet Pact, or the Hitler-Stalin Pact.

The diplomatic arrangement included a 10-year non-aggression pact between the two countries, economic cooperation, and territorial expansion.

The pact prepared the way for World War II.

This content is available in the following languages

The German-Soviet Pact is also known as the Ribbentrop-Molotov Pact after the two foreign ministers who negotiated the agreement: German foreign minister Joachim von Ribbentrop and Soviet foreign minister Vyacheslav Molotov. The pact had two parts. An economic agreement, signed on August 19, 1939, provided that Germany would exchange manufactured goods for Soviet raw materials. Nazi Germany and the Soviet Union also signed a ten-year nonaggression pact on August 23, 1939, in which each signatory promised not to attack the other.

The German-Soviet Pact enabled Germany to attack Poland on September 1, 1939, without fear of Soviet intervention. On September 3, 1939, Britain and France, having guaranteed to protect Poland's borders five months earlier, declared war on Germany. These events marked the beginning of World War II.

The nonaggression pact of August 23 contained a secret protocol that provided for the partition of Poland and the rest of eastern Europe into Soviet and German spheres of interest.

In accordance with this plan, the Soviet army occupied and annexed eastern Poland in the autumn of 1939. On November 30, 1939, the Soviet Union attacked Finland, precipitating a four-month winter war after which the Soviet Union annexed Finnish territory borderlands, particularly near Leningrad. With German indulgence, the Soviet Union also moved to secure its sphere of interest in eastern Europe in the summer of 1940. The Soviets occupied and incorporated the Baltic states and seized the Romanian provinces of northern Bukovina and Bessarabia.

After the Germans defeated France in June 1940, German diplomats worked to secure Germany's ties in southeastern Europe. Hungary, Romania, and Slovakia all joined the Axis alliance in November 1940. During the spring of 1941, Hitler initiated his eastern European allies into plans to invade the Soviet Union.

Hitler had always regarded the German-Soviet nonaggression pact as a tactical and temporary maneuver. On December 18, 1940, he signed Directive 21 (code-named Operation Barbarossa), the first operational order for the invasion of the Soviet Union. From the beginning of operational planning, German military and police authorities intended to wage a war of annihilation against the Communist state as well as the Jews of the Soviet Union, whom they characterized as forming the "racial basis" for the Soviet state.

German forces invaded the Soviet Union on June 22, 1941, less than two years after the German-Soviet Pact was signed.


The Nazi-Soviet Pact: Hitler’s Ultimate Triumph

To fulfill his territorial ambitions in Europe, Hitler agreed to sign a pact with the Soviet Union in 1939. (Image: Bundesarchiv/Heinrich Hoffmann/CC BY-SA 3.0/Public domain)

A Polish Problem

Once again, one saw the usual drumroll: German minorities mistreated by the Polish government, some sort of representation for the German minority had to be made, the German population wasn’t going to stand for more of this. At this point, so grave was the threat that Franklin Roosevelt took the extraordinary step of writing a public letter to Hitler, in which there was a laundry list of states that he wanted Hitler to say that Germany wasn’t going to attack.

And Hitler got up in the Reichstag, now obviously all Nazi, and gave one of his most ironic and sarcastic speeches. In that speech, Hitler made no promises, and he continued to assert that Danzig wasn’t worth a war he wanted some solution to this now new Polish problem.

Nonetheless, he also gave orders to his military “to attack Poland at the earliest possible opportunity.” So, while publicly protesting that he’s trying to find a way for peace, Poland now becomes first on the agenda.

Dit is een transcriptie van de videoserie A History of Hitler’s Empire, 2nd Edition. Bekijk het nu, Wondrium.

The Worsening Conditions in Europe

Pressure was mounting on Neville Chamberlain’s government. Would it indeed honor its obligation to Poland? The key to the diplomatic situation in the summer and early fall of 1939, however, wasn’t in London the key was in Moscow.

The British and French had tried at various points over the summer to warn the Soviets about the imminent danger. But they were low-level contacts Chamberlain certainly didn’t fly off to Moscow to talk with Stalin. Meanwhile, the Germans took this up at a much higher level.

The Nazi Offer to the Soviet Union

German Foreign Minister Joachim von Ribbentrop had begun to send feelers to his counterpart in the Soviet Union, Molotov, about the possibility of some sort of deal between the Soviet Union and Nazi Germany. Finally, Ribbentrop offered the possibility of a non-aggression pact with the Soviet Union.

For Hitler, this pact made no ideological sense whatsoever. These were the two great ideological enemies. If Hitler was determined to smash Judeo-Bolshevism in the Soviet Union, Stalin saw Nazi Germany as the incarnation of evil. It was the great fascist power that was the greatest threat to Socialism in the world. But in a practical sense, there was a good deal of compelling evidence to support signing such a pact.

Hitler’s Aggressive Determination

Germany sealed the deal with the Soviet Union and pushed Europe toward the Second World War. (Image: Bundesarchiv/CC-BY-SA/3.0/Public domain)

Hitler, who was determined by this point to go to war with Poland, believed that a non-aggression pact with the Soviet Union would act as a deterrent to the West. England and France wouldn’t dare intervene if the Soviet Union were already in the same boat as Nazi Germany.

And, of course, at the same time and more obviously, it would remove the danger of a two-front war for Germany. And Hitler was determined to avoid this at all cost.

Stalin’s Stance on the Non-Aggression Pact

For Stalin, the pact also made sense. Number one, it would buy time. In 1938, the Soviet Union and Stalin had initiated a massive purge of the Red Army. Not just the leadership, but a purge that went all the way down to company level, inserting political commissars to make sure the army was under direct Bolshevist/Communist control.

International intelligence experts believed that the Soviet military was extremely weak as a result, and so, this would buy time to rebuild his military. It would also provide territorial and strategic advantages in Eastern Europe.

The Nazi-Soviet Non-Aggression Pact

On August 24, 1939, Germany and Russia astonished the world by signing a non-aggression pact—the Molotov-Ribbentrop Pact, or the Nazi-Soviet non-aggression pact—in Moscow, pledging not to go to war with one another. There were secret clauses, which divided Eastern Europe into spheres of influence.

Germany was to get Lithuania and Vilne the Soviet Union Finland, Estonia, Latvia. They agreed on a partition of Poland. Germans would move in from the west, the Soviets from the east. They couldn’t agree about Romania, which had rich oil fields, but the Molotov-Ribbentrop Pact was the death knell for the state of Poland—and for peace in Europe.

The Unpreparedness of Germany

Despite a four-year plan that began in 1936 to build the German economy, it wasn’t ready for a long war. It could fight a limited war, such as one against Poland. It reflected Hitler’s conviction that the West wouldn’t fight. The Germans had followed a policy of armaments in breadth, not in depth, so that they had lots of different sorts of military equipment, but it hadn’t been built in any sort of depth to sustain a long war.

On September 1, 1939, the German population was awakened to a news bulletin that the Poles had attacked a German radio station on the frontier, and that German troops had been responding. In fact, the Germans had launched a massive invasion of Poland that, within a month, would bring the defeat of the Polish military.

A Shock for Hitler

To Hitler’s great astonishment, Britain and France decided to honor their obligations. Chamberlain issued an ultimatum to Germany: move out of Poland and then we can talk about the corridor, we can talk about Danzig. Hitler refused.

The Polish campaign was over in a month. The Poles fought heroically against overwhelming German force. Warsaw was bombed, signaling already that this wouldn’t be a war like the First War, where there was a distinction between front and the homefront.

Now civilians were already on the front line with the bombing of Warsaw. What Hitler had believed would be a short engagement against Poland now threatened to be the European-wide war which he did not believe would happen and was not prepared to fight.

On August 24, 1939, Germany and Russia signed a non-aggression pact.

According to the Nazi-Soviet non-aggression pact , Germany was to get Lithuania and Vilne the Soviet Union Finland, Estonia, Latvia. Germany and Russia agreed on a partition of Poland.

Hitler believed that a non-aggression pact with the Soviet Union would act as a deterrent to the West.


BIBLIOGRAFIE

Gorodetsky, Gabriel. The Grand Delusion: Stalin and the German Invasion of Russia. 1999.

Ierace, Francis A. America and the Nazi-Soviet Pact. 1978.

Kolasky, John. Partners in Tyranny. 1990.

Read, Anthony, and David Fisher. The Deadly Embrace: Hitler, Stalin, and the Nazi-Soviet Pact, 1939–1941. 1988.

Roberts, Geoffrey. The Unholy Alliance: Stalin's Pact with Hitler. 1989.

Suziedelis, Saulius, ed. History and Commemoration in the Baltic: The Nazi-Soviet Pact, 1939–1989. 1989.


NAZI-SOVIET PACT OF 1939

The Nazi-Soviet Pact is the name given to the Treaty of Non-Aggression signed by Ribbentrop for Germany and Molotov for the USSR on August 23,1939.

In August 1939, following the failure of attempts to negotiate a treaty with Great Britain and France for mutual assistance and military support to protect the USSR from an invasion by Adolf Hitler, the Soviet Union abandoned its attempts to achieve collective security agreements, which was the basis of Maxim Maximovich Litvinov's foreign policy during the 1930s. Instead, Soviet leaders sought an accommodation with Germany. For German politicians, the dismissal of Litvinov and the appointment of Vyacheslav Mikhailovich Molotov as commissar for foreign affairs on May 3, 1939, was a signal that the USSR was seeking a rapprochement. The traditional interpretation that Molotov was pro-German, and that his appointment was a direct preparation for the pact, has been called into question. It seems more likely that in appointing Molotov, Joseph Vissarionovich Stalin was prepared to seize any opportunity that presented itself to improve Soviet security.

Diplomatic contact with Germany on economic matters had been maintained during the negotiations with Great Britain and France, and in June and July of 1939, Molotov was not indifferent to initial German approaches for an improvement in political relations. On August 15, the German ambassador proposed that Joachim von Ribbentrop, the German foreign minister, should visit Moscow for direct negotiations with Stalin and Molotov, who in response suggested a non-aggression pact.

Ribbentrop flew to Moscow on August 23, and the Treaty of Nonaggression was signed in a few hours. By its terms the Soviet Union and Germany undertook not to attack each other either alone or in conjunction with other powers and to remain neutral if the other power became involved in a war with a third party. They further agreed not to participate in alliances aimed at the other state and to resolve disputes and conflicts by consultation and arbitration. With Hitler about to attack Poland, the usual provision in treaties of this nature, allowing one signatory to opt out if the other committed aggression against a third party, was missing. The agreement was for a ten – year period, and became active as soon as signed, rather than on ratification.

As significant as the treaty, and more notorious, was the Secret Additional Protocol that was attached to it, in which the signatories established their respective spheres of influence in Eastern Europe. It was agreed that "in the event of a territorial and political rearrangement" in the Baltic states, Finland, Estonia, and Latvia were in the USSR's sphere of influence and Lithuania in Germany's. Poland was divided along the rivers Narew, Vistula, and San, placing Ukrainian and Belorussian territories in the Soviet sphere of influence, together with a part of ethnic Poland in Warsaw and Lublin provinces. The question of the maintenance of an independent Poland and its frontiers was left open. In addition, Germany declared itself "disinterested" in Bessarabia.

The treaty denoted the USSR's retreat into neutrality when Hitler invaded Poland on September 1, 1939, and Great Britain and France declared war. Poland collapsed rapidly, but the USSR delayed until September 17 before invading eastern Poland, although victory was achieved within a week. From November 1939, the territory was incorporated in the USSR. Estonia and Latvia were forced to sign mutual assistance treaties with the USSR and to accept the establishment of Soviet military bases in September and October of 1939. Finnish resistance to Soviet proposals to improve the security of Leningrad through a mutual assistance treaty led to the Soviet – Finnish War (1939 – 1940). Lithuania was assigned to the Soviet sphere of influence in a supplementary agreement signed on September 28, 1939, and signed a treaty of mutual assistance with the USSR in October. Romania ceded Bessarabia following a Soviet ultimatum in June 1940.

It is often argued that, in signing the treaty, Stalin, who always believed that Hitler would attack the USSR for lebensraum, was seeking time to prepare the Soviet Union for war, and hoped for a considerably longer period than he received, for Germany invaded during June of 1941. Considerable efforts were made to maintain friendly relations with Germany between 1939 and 1941, including a November 1940 visit by Molotov to Berlin for talks with Hitler and Ribbentrop.

The Secret Protocol undermined the socialist foundations of Soviet foreign policy. It called for the USSR to embark upon territorial expansion, even if this was to meet the threat to its security presented by Germany's conquest of Poland. This may explain why, for a long period, the Secret Protocol was known only from the German copy of the document: The Soviet Union denied its existence, a position that Molotov maintained until his death in 1986. The Soviet originals were published for the first time in 1993.

In all Estonia, Latvia, and Lithuania, during August 1987, during the glastnost era, demonstrations on the anniversary of the pact were evidence of resurgent nationalism. In early 1990 the states declared their independence, the first real challenge to the continued existence of the USSR.

Zie ook: germany, relations with molotov, vyacheslav mikhailovich world war iiOpmerkingen:

 1. Nigrel

  Onnodig te zeggen, alleen emoties. En alleen positieve. Bedankt! Het was niet alleen interessant om te lezen (hoewel ik geen grote fan ben van lezen, ik ga alleen naar internet om video's te bekijken), het is ook zo geschreven: bedachtzaam, of zoiets. En over het algemeen is alles cool. Veel succes aan de auteur, ik hoop meer van zijn berichten te zien! Interessant.

 2. Winter

  Welke noodzakelijke zin ... super, uitstekend idee

 3. Sharisar

  Ik denk dat dit een geweldige zin is.

 4. Bradan

  Wat?

 5. Xiomar

  Naar mijn mening een zeer interessant onderwerp. Bied aan dat iedereen actief deelneemt aan de discussie.

 6. Radburt

  Geweldig artikel! Mag ik het op mijn blog plaatsen?Schrijf een bericht