Geschiedenis Podcasts

De langste dag [1962]

De langste dag [1962]

De langste dag [1962]

De langste dag [1962]

Een klassieke oorlogsfilm met zoveel sterren dat zo'n cast in de moderne tijd onmogelijk zou zijn. Het ploetert plichtsgetrouw voort om de spanning van de pre-invasieopbouw te bedekken, verschillende historische personages te noemen, in feite zoveel dat karakterontwikkeling onmogelijk is en je het gevoel hebt dat je daar zit met een biografie van de Tweede Wereldoorlog op je schoot.
Een zware drumbeat-soundtrack voegt dreiging toe, maar slijt na een tijdje. Het levert prijzenswaardig werk door zoveel mogelijk plaatsen op het slagveld te bestrijken en zelfs tijd te besteden aan de inspanningen van het Franse verzet en de frustratie van de Duitse bevelhebbers.

De actiescènes zijn uitstekend voor zijn periode, maar houden geen stand in moderne films als Saving Private Ryan. Een dergelijke vergelijking tussen de twee films is oneerlijk, omdat je gemakkelijk vergeet dat ze tientallen jaren uit elkaar liggen en de schaal heel anders is. Oorspronkelijk in zwart-wit is een gekleurde versie beschikbaar, sommige versies knippen de helft van de ondertitels weg voor de Duitse gesprekken, wat vervelend is. Nog steeds een definitieve oorlogsfilm en een must voor elke verzameling.'Langste dag:' feiten over de D-Day-film met 42 sterren

De langste dag, met "42 internationale sterren", is een filmisch D-Day-extravaganza uit 1962 waarin John Wayne, Richard Burton, Robert Mitchum, Robert Ryan, Henry Fonda, Peter Lawford, Eddie Albert en meer -- en dat waren alleen de Amerikanen. The Longest Day duurde bijna drie uur en leek op een militaire operatie zelf, waarbij producer Daryl Zanuck toezicht hield op drie regisseurs die verantwoordelijk waren voor het filmen van de verhalen die werden verteld vanuit het oogpunt van de Amerikaanse, Britse, Franse en Duitse troepen.

De gebeurtenissen van D-Day vonden vele decennia geleden plaats. Desalniettemin blijft Hollywood de historische gebeurtenis keer op keer opnieuw bekijken. Een van de vroegste en meest verwachte films waarin die bloedige strijd centraal stond, was de... De langste dag met in die tijd zowat elke grote ster in Tinseltown. De line-up van de eregalerij toonde de gebeurtenissen uit Cornelius Ryan's non-fictieroman uit 1959 met dezelfde naam. Het debuteerde met lovende recensies terwijl het twee academieprijzen won en drie andere nominaties verdiende.


De langste dag [1962] - Geschiedenis

DE WONDERLIJK LANGE DAG

(v. 9) 'Na een nachtelijke mars vanuit Gilgal, verraste Jozua hen [de Amorieten, (v. 6)].

(v. 10) De HEER wierp hen in verwarring voor Israël, dat hen versloeg in een grote overwinning bij Gibeon.

(v. 22) “De HEER, uw God, zal die volken beetje bij beetje voor u uit verdrijven. Je mag ze niet allemaal tegelijk elimineren, anders zullen de wilde dieren zich om je heen vermenigvuldigen. [Door een plotselinge ontvolking van het gebied waardoor het beschikbaar kwam voor de wilde dieren om het sneller over te nemen dan de Israëlieten konden]

(v. 23) Maar de HEER, uw God, zal ze aan u overleveren en ze in grote verwarring brengen totdat ze vernietigd zijn.'

(vs. 10 vervolg) Israël achtervolgde hen langs de weg naar Beth-Horon en hakte hen de hele weg naar Azeka en Mekka af.

Donald K. Campbell stelt, [The Bible Knowledge Commentary, Walvoord & Zuck EDITORS, Victor Books, VS, 1987, p. 350]:

"Gemotiveerd door Gods belofte van overwinning, leidde Jozua een verrassingsaanval op de Amoritische legers in het zuiden, [(v. 9)], mogelijk toen het nog donker was. Paniek greep de vijand en na een korte stand waarin velen werden gedood, braken ze door en vluchtten in wilde verwarring naar het westen. Hun ontsnappingsroute was door een smalle pas en door de vallei van Ajalon met de Israëlieten in de achtervolging. Dit was niet de enige keer dat de hoofdweg die vanuit het centrale heuvelland naar beneden leidde het toneel was van een vlucht in 66 na Christus, de Romeinse generaal Cestius Gallus vluchtte langs deze afdaling voor de Joden.'

(v. 11) Toen ze voor Israël vluchtten op de weg van Beth-Horon naar Azeka, wierp de HEER grote hagelstenen uit de lucht op hen neer, en er stierven meer van hen door de hagelstenen dan door de zwaarden van de Israëlieten.

"De Amorieten konden echter niet ontsnappen. Door de natuurkrachten te gebruiken om voor Israël te vechten, liet de HEER grote hagelstenen met dodelijke precisie op de vijand vallen, zodat er meer op deze manier dan door zwaarden werden gedood.

Deze hele passage geeft een treffende illustratie van de wisselwerking tussen de menselijke en goddelijke factoren bij het behalen van de overwinning. De verzen 7-11 wisselen Jozua (en Israël) en de Heer af. Ze speelden allemaal een belangrijke rol in het conflict. De soldaten moesten vechten, maar God gaf de overwinning."]

(vs. 12) Op de dag dat de HEER de Amorieten aan Israël uitleverde, zei Jozua tegen de HEER in het bijzijn van Israël:

'O zon, sta stil boven Gibeon,

O maan, over de vallei van Ajalon.'

"Maar de dag van de slag bij Beth Horon duurde voort en Jozua wist dat de achtervolging van de vijand lang en moeilijk zou zijn. De militaire leider had hoogstens 12 uur daglicht voor de boeg. Hij had duidelijk meer tijd nodig om de vervulling van Gods belofte te realiseren. en zie de totale vernietiging van zijn vijanden"

'De HEER zei tegen Jozua: 'Wees niet bang voor ze, ik heb ze in je hand gegeven. Geen van hen zal je kunnen weerstaan.' "]

'Jozua deed daarom een ​​ongewoon verzoek aan de HEER:

'O zon, sta stil boven Gibeon,

O maan, over de vallei van Ajalon.' "

[Wat direct werd beantwoord door God die Jozua's verzoek letterlijk inwilligde, zoals in het volgende vers staat]:

(v. 13) Dus de zon stond stil en de maan stopte, totdat de natie zich wreekte op zijn vijanden, zoals geschreven staat in het boek Jashar.

[Een poëtisch boek met liederen over de prestaties van de leiders van Israël]

De zon stopte midden aan de hemel en vertraagde het ondergaan van ongeveer een volledige dag.

(v. 14) Er is nog nooit een dag geweest zoals deze ervoor of erna, een dag dat de HEER naar een man luisterde. De HEER vocht zeker voor Israël!

"Het was middag en de hete zon stond recht boven ons toen Jozua dit gebed uitsprak [vs. 13]. De maan stond aan de horizon in het westen. De smeekbede werd snel beantwoord door de Heer. Jozua bad in geloof, en het resultaat was een groot wonder. Maar het verslag van dit wonder wordt wel het meest opvallende voorbeeld van een conflict tussen de Schrift en de wetenschap genoemd, omdat, zoals bekend, de zon niet rond de aarde beweegt en dag en nacht veroorzaakt. In plaats daarvan komen licht en duisternis omdat de aarde om haar as rond de zon draait. Waarom sprak Jozua dan de zon aan in plaats van de aarde? Simpelweg omdat hij de taal van de waarneming gebruikte [zoals we dat tegenwoordig doen] sprak hij vanuit het perspectief en de schijn van de dingen op aarde. Mensen doen nog steeds hetzelfde, zelfs in de wetenschappelijke gemeenschap. Almanakken en tijdschriften registreren de uren van zonsopgang en zonsondergang, maar niemand beschuldigt ze van wetenschappelijke fouten.]

De 'lange dag' van Jozua 10 moet echter worden uitgelegd. Wat gebeurde er eigenlijk op die vreemde dag.

In antwoord op Jozua's gebed zorgde God ervoor dat de rotatie van de aarde vertraagde [zoals de tekst uitlegt in vers 13: 'de zon stopte in het midden van de hemel en vertraagde het ondergaan van ongeveer een volledige dag'] zodat het een volle dag maakte rotatie in 48 uur in plaats van in 24. Het lijkt duidelijk dat deze visie zowel door het gedicht als door de verzen 12b-13a en het proza ​​in vers 13b wordt ondersteund. (Het Boek van Jashar is een Hebreeuwse literaire verzameling liederen geschreven in poëtische stijl ter ere van de prestaties van de leiders van Israël, zie Davids 'klaagzang van de boog' in 2 Sam 1:17-27.)

God stopte de catastrofale effecten die zich natuurlijk zouden hebben voorgedaan, zoals monsterlijke vloedgolven en rondvliegende objecten [vanwege de vertraagde rotatie].'

Bedenk dat, aangezien God inderdaad de Schepper van het universum is, dit niet buiten Zijn vermogen ligt en ook niet onredelijk is. Dit is vooral zo in het licht van de veel grotere dingen die Hij deed met betrekking tot het behoud van Noach en zijn familie en de dieren van de wereld in en buiten de Ark tijdens de zondvloed.

"Bewijs dat de rotatie van de aarde eenvoudig is vertraagd, wordt gevonden in de slotwoorden van Jozua 10:13:

'De zon. vertraagde naar beneden gaan ongeveer een volledige dag.' De zon kwam dus abnormaal langzaam of te laat bij zonsondergang, dat wil zeggen dat de voortgang van de middag tot de schemering opmerkelijk lusteloos was, waardoor Jozua en zijn soldaten voldoende tijd hadden om hun zegevierende strijd te voltooien.

Een belangrijk feit dat niet over het hoofd mag worden gezien, is dat de zon en de maan de belangrijkste godheden waren onder de Kanaänieten. Op het gebed van Israëls leider Kanaän werden de goden 'gedwongen' om te gehoorzamen.

[Dit is typerend voor Gods patroon van het tonen van de onmacht van valse goden wanneer afgodenaanbidders op hun slechte manieren worden verslagen]

Deze verstoring van hun goden moet de Kanaänieten vreselijk van streek en angstaanjagend hebben gemaakt. Het geheim van Israëls triomf over de coalitie van Canannieten wordt gevonden in de woorden: 'Zeker, de HEER vocht voor Israël!' In antwoord op gebed ervoer Israël de dramatische tussenkomst van God ten behoeve van hen en de overwinning als verzekerd."

'''Discussie van de ontbrekende dag in de geschiedenis van de aarde (The Day the Sun Stood Still) Historici melden dat archieven van de Chinezen tijdens het bewind van keizer Yeo, die tegelijkertijd met Jozua leefde, 'een lange dag' rapporteren. "Ook Heroditus, een Griekse historicus, schreef dat een verslag van "een lange dag" voorkomt in archieven van Egyptische priesters. Anderen citeren verslagen van Mexicanen van de zon die een hele dag in een jaar stilstonden, aangeduid als "Zeven Konijnen", hetzelfde jaar waarin Jozua de Filistijnen versloeg en Palestina veroverde. ("Bible-Science Newsletter," Daily Reading Magazine - Supplement, Vol. VIII - No. 5, May 1978, Caldwell, Idaho.) Bovendien spreekt de historische overlevering van de Azteken, Peruanen en Babyloniërs van een "dag van tweemaal natuurlijke lengte ." '''

Joshua's Long Day Tijdens het bewind van de Chinese keizer Yeo, Yao, Yahou, "ging de zon tien dagen niet onder", "Yao" Universal Lexicon (1732-1754) Volume LX.

Ook Kurze Fragen aus der politischen Historie (1729) door J. Hubner 2000 v.Chr.

Herodotus, een Griekse historicus, schreef dat de Egyptische priesters verslag uitbrachten "in welke hele ruimte, zeiden ze, nog nooit een god in een menselijke vorm was verschenen, noch onder de eerste noch onder de latere Egyptische koningen was zoiets gebeurd. De zon was echter binnen deze tijdsperiode, bij vier verschillende gelegenheden, van zijn gebruikelijke koers afgeweken, tweemaal opgekomen waar hij nu ondergaat, en tweemaal onder waar hij nu opkomt'.

De geschiedenis van Herodotus, hoofdstuk 2, p.131.

(Dezelfde vertaling als door David Grene 1987 2.142 "The first historicus").

De Azteekse priesters hadden betrekking op Bernardino de Sahagun in Historia general de las cosas de Nueva Espana, BK. VII, Hoofdstuk 2.:

" En toen de zon opkwam... bleef hij heen en weer zwaaien. met een konijn kwam hij om in het gezicht [de maan] te verwonden, en hij doodde zijn schittering.. toen beide verschenen konden ze niet bewegen noch hun paden volgen.. Meteen kon hij [de wind] hem bewegen, die daarop ging op zijn manier.."

Bovendien spreekt de historische overlevering van de Peruanen en Babyloniërs (Die Kosmologie der Babylonier, p. 39 door P. Jensen) van een "dag van tweemaal natuurlijke lengte".

Velikovsky schrijft dat "de zon driemaal afwezig was en driemaal scheen", volgens de Iraanse traditie.

De Griekse god Phaethon stal de zon. Een interessante overeenkomst met het Azteekse verslag hierboven. De Noord-Amerikaanse Indian Cree-legende vertelt dat God de zon beveelt om te zwijgen. Keizer Kwei leefde ongeveer 1500 voor Christus en Yao ongeveer 2000 voor Christus. In Kwei's tiende jaar: Hier is een deel van een e-mail die William Jefferys naar mij stuurde: "Als de zon achteruit bewoog op de dag van Hizkia, betekent dit dat ergens aan de andere kant van de wereld waar de zon net is opgekomen, de zon zou een back-up hebben gemaakt en vervolgens weer zijn opgestaan. Enkele duizenden jaren geleden, rond de geschatte tijd van Hizkia, registreerden de Chinezen een dag met twee zonsopgangen. In die tijd waren de Chinezen nauwgezette verslaggevers van de astronomie. De wetenschappers probeerden dit echter te accommoderen met de theorie dat ze getuige waren van een zonsverduistering en dat ze op dat moment niet de middelen hadden om het verschil te weten. Nu, ik weet niet hoe het met jou zit, maar zelfs als ik zo dik was als een paal, denk ik dat ik een verschil zou zien tussen een zonsverduistering en twee zonsopkomsten.' Hier zijn twee bronnen van een dag met twee dageraaden: Huai nan tse VI iv Zie Forke, "The World Conception of the Chinese" p. 86 Lu-Heng II, 176, Zie Forke, "The World Conception of the Chinese", p. 87 Waar de zon opkwam in het Westen, "door drie zonnehuizen ging". Toen de goden lang hadden gezeten en gewacht, begon het rood worden [van de dageraad] in alle richtingen. Ze zeiden: "Want daar, op die plaats [het oosten], zal de zon al opkomen" Inderdaad. Ref: Bernardino de Sahagun, Historia general de las cosas de Nueva Espana, BK. VII, Hoofdstuk 2. Als de zon 90 graden achteruit zou gaan en als dit in juni was, zou er op zijn minst de schijn zijn van het aanbreken van de dag in Amerika in het westen rond de tijd dat het in het oosten had moeten verschijnen. Dan zou de zon een halve dag later weer voor de tweede keer in het oosten verschijnen. Dus het aanbreken van de dag in alle richtingen. Dit verslag van de Azteekse priesters zou dus zowel de lange dag van Jozua als Hizkia's terugkerende schaduw kunnen zijn. Herodotus schrijft dat de Egyptische priesters hem vertelden in Herodotus, Boek 2, pagina 142 (vertaald door Godley, 1921) "Twee keer ging de zon op waar hij nu ondergaat en twee keer ging hij onder waar hij nu opkomt." Interessant omdat dit dezelfde vertaling is van ' Herodotus' zoals hierboven aangegeven."

Een van de bewijzen voor de historiciteit van de lange dag, opgetekend in Jozua 10:13 en herhaald in Habakuk 3:11, ligt in de grote hoeveelheid tradities uit vele delen van de wereld volgens welke er een lange dag (of nacht, of avond, afhankelijk van de locatie) rond dezelfde tijd dat Joshua leefde. David Nelson informeert ons op dramatische wijze over dit feit als volgt: de Chinese geschiedenis spreekt over Yao, hun koning, die verklaart dat tijdens zijn regering de zon zo lang boven de horizon stond dat men vreesde dat de wereld in brand zou zijn gestoken en de heerschappij van Yao op een bepaalde datum, die overeenkomt met de leeftijd van Jozua, de zoon van Nun. . . . De Latijnse dichter Ovidius amuseert de schooljongen enorm met zijn fantasievolle verhaal over de wagen van Phaëton. Deze heidense schrijver vertelt ons dat er ooit een dag verloren was en dat de aarde in groot gevaar verkeerde door de intense hitte van een ongewone zon. . . . Het valt ons enigszins op als we hem Phaëton noemen - die een Kanaänitische prins was - en vernemen dat de fabel zijn oorsprong vindt bij de Feniciërs, hetzelfde volk dat Jozua bestreed. Als je een ongelovige vraagt ​​naar deze incidenten, of naar de gemeenschappelijke tradities met vroege naties dat er een dag verloren was over de tijd dat de waarheid ons vertelt dat de zon zich een hele dag haastte om niet onder te gaan, dan zul je vond dat hij nooit over deze punten had nagedacht: ze zijn niet van het karakter dat hij geneigd is op te merken. 1

T.W. Doane vertelt de volgende feiten over deze tradities: Er zijn veel soortgelijke verhalen te vinden onder andere volkeren uit de oudheid. We hebben als voorbeeld datgene wat over Bacchus wordt verteld in de orfische hymnen, waarin staat dat deze god-mens de loop van de zon en de maan stopte. Een Indiase legende vertelt dat de zon stilstond om de vrome ejaculaties van Arjouan te horen na de dood van Crishna. Een heilige boeddhist met de naam Matanga verhinderde op zijn bevel dat de zon opkwam en sneed de maan doormidden. . . . De Chinezen hadden ook een legende van de stilstaande zon, en er werd een legende gevonden onder de oude Mexicanen die erop neerkwam dat een van hun heilige personen de zon beval stil te staan, welk bevel werd gehoorzaamd. 2

Doane verwijst naar Anacalypsis van Higgins, Boeddhistische legendes van Hardy en Bud. & Jeyens door Franklin ter ondersteuning van zijn uitspraken. In 1940 vatte Harry Rimmer deze tradities als volgt samen: In de oude Chinese geschriften staat een legende van een lange dag. De Inca's van Peru en de Azteken van Mexico hebben een soortgelijk record, en er is een Babylonische en een Perzische legende van een dag die op wonderbaarlijke wijze werd verlengd. Een ander deel van China draagt ​​een verslag bij van de dag die op wonderbaarlijke wijze werd verlengd, tijdens het bewind van keizer Yeo. Herodotus vertelt dat de priesters van Egypte hem hun tempelverslagen lieten zien, en dat hij daar een vreemd verslag las van een dag die twee keer zo lang was als de natuurlijke lengte. Rimmer besluit dit gedeelte met een lang citaat uit het Polynesische verslag van deze gebeurtenis. In 1950 kwam Immanuel Velikovsky uit met zijn controversiële boek, Worlds in Collision, gebaseerd op de premisse dat het verslag van de lange dag in Joshua accuraat is en veel andere onopgeloste wetenschappelijke mysteries verklaart. Ter ondersteuning van zijn uitgangspunt verwijst hij ook naar de oude tradities van een lange dag: in de Mexicaanse Annalen van Cuauhtitlan - de geschiedenis van het rijk van Culhuacan en Mexico, geschreven in het Nahua-Indiaas in de zestiende eeuw - wordt het dat tijdens een kosmische catastrofe die zich in het verre verleden voordeed, de nacht lange tijd niet eindigde. . . . Sahagun, de Spaanse geleerde die een generatie na Columbus naar Amerika kwam en de tradities van de aboriginals verzamelde, schreef dat ten tijde van een kosmische catastrofe de zon maar een klein eindje boven de horizon opkwam en daar bleef zonder te bewegen de maan stond ook stil .4 In een voetnoot stelt Velikovsky dat de Mexicaanse Annalen van Cuauhtitlan ook bekend stonden als de Codex Chimalpopca, en dat deze manuscripten een reeks annalen van zeer oude datum bevatten, waarvan vele teruggaan tot meer dan duizend jaar vóór de Christelijke tijdperk. Velikovsky's theorie was dat op een bepaald moment in het midden van het tweede millennium voor Christus, ofwel de aarde in zijn regelmatige rotatie werd onderbroken door een komeet, ofwel de aardas werd gekanteld in de aanwezigheid van een sterk magnetisch veld, zodat gedurende enkele uren de zon leek zijn dagelijkse beweging te verliezen. Velikovsky's boek bracht nogal wat discussie over dit onderwerp op gang. "The Day The Sun Stood Still", door Eric Larabee, werd in januari 1950 gepubliceerd in Harper's. Het werd herdrukt in de Minneapolis Sunday Tribune op 5 februari van dat jaar, met de opmerking dat "The article on this page--'The Day the Day the Sun Stood Still'--zal hoogstwaarschijnlijk het meest besproken tijdschriftartikel van 1950 worden. Het werd gepubliceerd in de huidige uitgave van Harper's Magazine, en de Tribune is de eerste krant die het herdrukt. Het verslag is gebaseerd op een boek, Worlds in Collision, van Dr. Immanuel Velikovsky. Het artikel heeft zoveel belangstelling gewekt in uitgeverskringen dat, zo heeft de Tribune vernomen, de redacteuren van Collier's en van The Reader's Digest andere presentaties van hetzelfde idee in voorbereiding hebben. Dit weekmagazine, dat een sectie is van de Sunday Tribune en vijfentwintig andere zondagskranten, bereidt een picturale presentatie voor van enkele van Velikovsky's ongebruikelijke theorieën die elementen van religieuze overtuigingen en wetenschappelijke gebeurtenissen met elkaar verbinden en proberen dat eens - binnen de opgetekende geschiedenis van de mens - de zon stond stil." 5

Gordon A. Atwater, curator van het Hayden Planetarium, schreef destijds: "De theorieën gepresenteerd door Dr. Velikovsky zijn uniek en moeten aan de wereld van de wetenschap worden gepresenteerd, zodat de onderbouwing van de moderne wetenschap opnieuw kan worden onderzocht. . . Ik vind dat de auteur uitstekend werk heeft geleverd."6

Een andere indicatie van de betrouwbaarheid van Jozua 10:13 is te vinden in astronomische gegevens. Het blijkt dat er een volle dag ontbreekt in onze astronomische berekeningen. Bij verschillende gelegenheden hebben Sir Edwin Ball, de grote Britse astronoom, en professoren Pickering van de Harvard Observatory, Maunders of Greenwich en Totten of Yale dit teruggevoerd tot de tijd van Joshua. Als we kalenderveranderingen buiten beschouwing laten en ons alleen bezighouden met een chronologie gebaseerd op zonnebeweging, en teruggaan naar de vroegst beschikbare gegevens, en de kalender traceren tot aan de tijd van Jozua, dan was de dag van Jozua's strijd op een dinsdag, terwijl als we berekenen terug naar de tijd van Jozua vanaf de huidige dag, zou de dag van de strijd op een woensdag zijn geweest. De dag van de maand is hetzelfde, maar het is een andere dag van de week. Met andere woorden, als we rekenen vanaf de eerste geregistreerde zonnewende in de oude Egyptische archieven, is de dag dinsdag, maar als we terugrekenen vanaf de meest recente zonnewende, is de dag woensdag. Deze feiten worden uitgebreid bevestigd met astronomische gegevens door Charles A.L. Totten in Joshua's Long Day, and the Dial of Ahaz (New Haven: Our Race Publishing Co., 1890). Deze feiten kregen wijdverbreide publieke aandacht in de late jaren 1960, nadat Mary Kathryn Bryan een artikel publiceerde in de Evening Star of Spencer, Indiana, over Harold Hill, President van de Curtis Engine Company in Baltimore, Maryland, een adviseur van NASA bij de Goddard Ruimtevluchtcentrum in Greenbelt, Maryland. Volgens het artikel kwamen computerberekeningen die betrekking hadden op de posities van de zon, de maan en de planeten niet goed uit. Deze berekeningen waren nodig en moesten nauwkeurig zijn om de banen van satellieten en bemande ruimtevluchten te bepalen. Toen echter rekening werd gehouden met de lange dag van Jozua en de terugtrekking van de zon tien graden achteruit in II Koningen 20:9-11, kwamen alle berekeningen perfect uit. Dit artikel werd veelvuldig geciteerd en er verschenen meerdere jaren op veel plaatsen exemplaren ervan. Harold Hill publiceerde later zijn eigen verslag van deze gebeurtenissen in het dertiende hoofdstuk van How To Live Like A King's Kid, dat in wezen hetzelfde was als dat in het artikel van Kathryn Bryan. In zijn account schreef hij: Later stuurde iemand me een knipsel. . . zeggen dat ik had toegegeven dat het allemaal bedrog was. Kort daarna begonnen talrijke religieuze tijdschriften, waarvan sommige christelijk, de valse "terugtrekking" te herhalen en verontschuldigden zich voor hun oorspronkelijke deelname aan de herhaling van het artikel. Geen van hen heeft ooit contact met mij opgenomen over de waarheid of fout van het oorspronkelijk gepubliceerde artikel. Voor de goede orde: het rapport is waar, de intrekking onjuist. . . . De hele opeenvolging van gebeurtenissen heeft me laten zien hoe geneigd zelfs christenen zijn om een ​​leugen te geloven in plaats van de waarheid. 7

In een appendix bij dit hoofdstuk publiceerde Hill een recensie van het boek van Totten, geschreven door VL Westberg, waarin stond: Terwijl de heer Totten suggereert dat een tussenkomende komeet misschien de trage dag veroorzaakte door actinische stralen af ​​te snijden, denk ik dat het een meer realistische theorie is om te onderzoeken de mogelijkheid van een enorme meteoor of asteroïde die zich in de aardmantel stort en deze ongeveer één omwenteling vertraagt, terwijl de binnenste gesmolten kern bleef draaien en uiteindelijk de mantel in snelheid terugtrok. De heer Totten vertelde hoe Newton aantoonde hoe de aarde plotseling vertraagd kon worden zonder noemenswaardige schok voor de mensen. Ik heb verschillende kaarten van de Stille Oceaan onderzocht die deze theorie ondersteunen. De kaart van oktober 1969 in National Geographic Magazine toont een groot zinkgebied tussen Hawaï en de Filippijnen met lange breuklijnen in de oceaanbodem die naar buiten uitstralen naar de continenten. Het effect van zo'n crash zou daar op de evenaar maximaal zijn op het vertragen van de aarde en zou resulteren in enorme vloedgolven die Dr. Northrup's studies over de Californische zandafzettingen zouden kunnen helpen verklaren. De grootte van de asteroïde die nodig is om de aarde met één omwenteling te vertragen, zou kunnen worden berekend als de manteldikte bekend was en deze zou zo groot kunnen zijn als Ceres - een diameter van 480 mijl.8

1 David Nelson, De oorzaak en genezing van ontrouw (New York: American Tract Society, 1841), pp. 26-27.

2 T.W. Doane, Bijbelmythen en hun parallellen in andere religies, vierde druk. (New York: Charles P. Somerby, 1882), p. 91.

3 Harry Rimmer, The Harmony of Science and Scripture (William B. Eerdmans Publishing Co., 1940), pp. 269-270.

4 Immanuel Velikovsky, Worlds in Collision (New York: The Macmillan Company, 1950), blz. 45, 46.

5 Geciteerd door O.E. Sanden, ondersteunt de wetenschap de Schrift? (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1951), p. 9.

7 Harold Hill, Hoe te leven als een koningskind (Plainfield, NJ: Logos International), p. 71.


The Longest Day: The Illustrated 70th Anniversary Archive Edition

De meest geliefde epische hervertelling van D-Day is opgeschaald tot een weelderig koffietafelboek vol memorabilia en mooi beschermd door een stevige cassette. De volledige tekst is hier natuurlijk, met een nieuwe intro door Cornelius Ryan Archive curator Doug McCabe. Maar de kick voor lezers die bereid zijn om het geld te storten, komt met de extra's. Begin met de 120 foto's, geretoucheerd voor duidelijkheid en levensecht, samen met zes full-color gevechtskaarten. Haal de 30 verwijderbare faxdocumenten uit de ingebonden enveloppen en bekijk niet eerder gepubliceerde historische goodies, waaronder Rommels dagboekaantekeningen van de maand voor de invasie Eisenhower's beroemde met de hand gekrabbelde notitie die verantwoordelijkheid neemt voor het falen van de invasie transcripties van interviews met D-Day-deelnemers , waaronder de beruchte doedelzakspeler die Britse commando's aan land stuurde op Sword Beach, geannoteerde vertalingen van Duitse dagboeken en telefoonlogboeken en Ryans originele boekvoorstel, waarin hij zijn nieuwe benadering van het schrijven van oorlogsgeschiedenis schetst. Draai de audio-cd met de originele interviews van Ryan met D-Day-figuren van Ike tot GI's op de stranden. Mooi en informatief, deze verzamelaarseditie doet de reputatie van het originele werk eer aan.

Oorspronkelijk gepubliceerd in het juni 2014 nummer van Tweede Wereldoorlog. Om je te abonneren, klik hier.


Hoe de Ouden de langste dag van het jaar vierden

Oud Grieks
Volgens bepaalde herhalingen van de Griekse kalender varieerden ze sterk per regio en tijdperk. De zomerzonnewende was de eerste dag van het jaar. Rond deze tijd werden er verschillende festivals gehouden, waaronder Kronia, waar de landbouwgod Cronus werd gevierd. De strikte sociale code werd tijdelijk op zijn kop gezet tijdens Kronia, waarbij slaven als gelijken aan de vrolijkheid deelnamen of zelfs door hun meesters werden bediend. De zomerzonnewende markeerde ook het aftellen van een maand naar de opening van de Olympische spelen.

Oude Romeinen
In de dagen voorafgaand aan de zomerzonnewende vierden de oude Romeinen het Vestalia-festival, dat hulde bracht aan Vesta, de godin van de haard. Rituelen omvatten het offeren van een ongeboren kalf dat uit de baarmoeder van zijn moeder werd gehaald. Dit was de enige tijd van het jaar waarin getrouwde vrouwen de heilige tempel van de Vestaalse maagden mochten betreden en daar offers aan Vesta mochten brengen.

Oud Chinees
De oude Chinezen namen deel aan een ceremonie op de zomerzonnewende om de aarde, vrouwelijkheid en de kracht die bekend staat als yin te eren. Het was een aanvulling op het ritueel van de winterzonnewende, dat was gewijd aan de hemel, mannelijkheid en yang. Oude Noord- en Midden-Europese stammen Veel Germaanse, Slavische en Keltische heidenen verwelkomden de zomer met vreugdevuren, een traditie die nog steeds wordt genoten in Duitsland, Oostenrijk, Estland en andere landen. Sommige oude stammen beoefenden een ritueel waarbij koppels door de vlammen zouden springen om te voorspellen hoe hoog de gewassen van dat jaar zouden groeien.

Vikingen
Midzomer was een cruciale tijd van het jaar voor de Noordse zeelieden, die rond de zomerzonnewende bijeenkwamen om juridische zaken te bespreken en geschillen op te lossen. Ze zouden ook putten bezoeken waarvan men denkt dat ze genezende krachten hebben en enorme vreugdevuren bouwen. Tegenwoordig zijn de vieringen van de zomerzonnewende van 'Viking' populair bij zowel inwoners als toeristen in IJsland.

Indianen
Veel inheemse Amerikaanse stammen namen deel aan eeuwenoude midzomerrituelen, waarvan sommige nog steeds worden beoefend. De Sioux voerden bijvoorbeeld een ceremoniële zonnedans uit rond een boom terwijl ze symbolische kleuren droegen. Sommige geleerden geloven dat het Bighorn-medicijnwiel van Wyoming, een opstelling van stenen die enkele honderden jaren geleden door de Plains-indianen werd gebouwd, in lijn is met de zonsopgang en zonsondergang van de zonnewende, en daarom de plaats was van de jaarlijkse zonnedans van die cultuur.

Maya en Azteken
Hoewel er niet veel bekend is over hoe de machtige pre-Columbiaanse beschavingen van Midden-Amerika midzomer vierden, geven de ruïnes van hun eens zo grote steden de grote betekenis van die dag aan. Tempels, openbare gebouwen en andere bouwwerken waren vaak precies uitgelijnd met de schaduwen die werden geworpen door grote astrologische verschijnselen, met name de zomer- en winterzonnewende.

druïden
De Keltische hogepriesters, bekend als de Druïden, leidden waarschijnlijk tijdens de midzomer rituele vieringen, maar in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het onwaarschijnlijk dat deze plaatsvonden in Stonehenge, de beroemdste megalithische steencirkel van Engeland. Toch blijven mensen die zich identificeren als moderne Druïden zich verzamelen bij het monument voor de zomerzonnewende, winterzonnewende, lente-equinox en herfst-equinox.


3 antwoorden 3

De geallieerden hadden zeker inlichtingen over het Normandische 'bocage'-land. Het probleem lijkt eerder te zijn geweest dat Amerikaanse bevelhebbers de specifieke problemen die het vechten in dat soort terrein met zich mee zou brengen niet hadden begrepen.

De formidabele barrières van de heggen en de militaire kenmerken van de Bocage lijken het Eerste Leger compleet te hebben verrast. Ondanks dat de geallieerde planners zich bewust waren van de aard van de Bocage, hadden de Amerikaanse commandanten weinig gedaan om hun eenheden voor te bereiden op de strijd tussen de heggen.

Kapitein Doubler citeert verder generaal James M. Gavin, de assistent-divisiecommandant van de 82nd Airborne:

"Hoewel er in het VK voor D-Day wat gepraat was over de heggen, had niemand van ons echt begrepen hoe moeilijk ze zouden blijken te zijn."

Om wat dieper in te gaan op de eerdere inlichtingen die de geallieerden hadden over de aard van het 'bocage'-land, Bijlage V: Topografie van de sector Caen, rivierduiken naar de rivier de Vere bij het War Cabinet Report Operation Overlord Report and Appreciation [UK National Archives reference CAB 80/72/16], gedateerd 30 juli 1943, bevatte de volgende observatie:

". Grote delen van de rest van de sector zijn "bocage" - grasland dat door heggen, oevers en sloten is verdeeld in vele kleine velden en weiden. Op sommige plaatsen zijn de wegen verzonken en omzoomd door steile oevers. Het verkeer van voertuigen kan daarom worden moeilijk van de weg af."

Dat rapport werd bijna een jaar voor D-Day geschreven, dus het is duidelijk dat Stephen E. Ambrose het gewoon bij het verkeerde eind had toen hij zei dat de geallieerden geen eerdere informatie over het terrein hadden.

Wat de clickers betreft, die bestonden zeker en zoals Pieter Geerkens in de commentaren opmerkte, waren ze net zo nuttig om vriend van vijand te onderscheiden bij straatgevechten in de vroege ochtend in de steden en dorpen rond het Normandische strandhoofd als bij gevechten in bocage -land.

De geallieerden wisten van de bocage, maar waardeerden hun schaal niet juist omdat ze in Groot-Brittannië trainden. Een Britse heg is iets heel anders dan een Normandische heg.

Hoewel beide zijn voorzien van verzonken wegen en oevers van de aarde, zijn Britse heggen veel, veel kleinere zaken dan Normandische heggen.

The above is a Cornish hedgerow that the Allies would be used to and trained on. There is a low trench to provide some cover and bushes to provide concealment. It is easily jumped over, one can peek over the top, and is certainly no great obstacle to a tracked vehicle. It cannot hide, say, an entire German infantry platoon armed with heavy machine guns and anti-tank weapons.

This is Norman bocage. Thick, six foot hedge walls on top of six feet of earth. Too thick for even a tank to bull through, it will instead climb exposing its thin underbelly. The sunken hedge and tree lined roads provide cover and concealment to even armored vehicles and large units of soldiers. They allowed the Germans to move unseen, even from the air, and to infiltrate back behind Allied positions.

Did the Allies know about Norman hedgerows? Yes, it wasn't a secret. But somewhere in passing the intelligence along the distinction was lost. Unit commanders were told about "hedgerow country" and imagined the same British hedgerow country as they were training in. Even if unit commanders were aware of the distinction, it's difficult to appreciate the tactical difficulties of some extra dirt and hedges if you've never seen them.

Vraag: Why did “The Longest Day” have the “cricket” training scene if the allies received no intelligence about the hedgerows in Normandy.

Kort antwoord:

None of the allies understood what a tactical advantage the hedgerows were for the defenders. None of the allies had the equipment or techniques to deal with them in June of 1944. The American landing spots on d-day further to the west were more proximal to some of the densest hedgerows which meant the Americans were beset earliest by the tactical problems the hedgerows represented. However all the allies had the same difficulties when they came in contact with the hedgerows which were pervasive on the entire Cotentin Peninsula. they held up the Allies ( American, British and Canadian) movement inland for nearly 3 months.

The big innovation mostly manufactured in the UK were blades for the front of the tanks, prongs as the British called them. Were not a fore thought, but an after thought. They were invented in Normandy in early July 1944, and permitted the allied tanks to punch through the hedgerows and enabled the tanks to better support offensive operations.

Gedetailleerd antwoord:

The allies knew about the hedgerows, but they didn't appreciate their tactical importance. When one is riding in a 30-40 ton Sherman tank, one doesn't worry typically about bushes. That is the nature of the intelligence failure which struck all the allies troops in Normandy. British, Canadian, and American.

The hedgerows in Normandy had been used for thousands of years, since Roman times to delineate fields, ownership, channel water, block wind, contain grazing animals etc. Being so ancient, their roots were deep and their branches and foliage were dense. Beyond that the area contained earthen dams which could be used by the defenders to flood fields and deny passage to the attackers. The entire Cotentin Peninsula where the D-Day landings were was dominated by miles of these obstacles. It was surprising to the allies that their tanks initially could not penetrate them without getting lifted and sometimes immobilized. That they were such an obstruction to platoon and company sized units. That they negated numeric superiority in tanks, planes and men and gave a huge advantage to the defenders.

The Germans having had 4 years to investigate, familiarize and prepare these natural defenses used them to great effect to set up lines of fire, conceal their troops, bottle neck the allies path's forward, and generally set up traps. Mean while the allies having just landed they did not have an appreciation for this obstacle. Which is why on Normandy June 6th 1944, they spent nearly three months beginning June 7th, figuring them out and traversing them.

Opmerking The problem seems rather to have been that American commanders had failed to appreciate the specific problems that fighting in that kind of terrain would entail.

The Hedgerows were a problem for the British, Canadian and American troops. They concealed German troops which had to be dealt with before the allied troops could move inward.

It's true that the more eastern landing zones were not as proximal to the hedgerows as the more western landing zones.

However all the allies when they entered the hedgerows found themselves subject to the same problems. Their tanks could not penetrate the dense hedgerows without getting lifted and caught up ultimately exposed to prepared German anti tank fire and destroyed. Their platoons and companies were likewise not effective. The hedgerows delayed all the allies not just the Americans

Hedgerow Warefare
The Germans played the card of usury by prolonging the conflict: unable to resist the allied war machine, their actions delayed the advance of American, British or Canadian troops, without stopping it.

The big innovation which improved the allies ability to deal with the Hedgerows were putting teeth on the fronts of their tanks. The thus equipped American Sherman tanks were called "rhino tanks", the British designation for this innovation was called "prongs tanks". None of the allies had this innovation prior to June 6th. The prongs for operation Cobra which was the operation which broke the allies out of Normandy utilized these devices on the fonts of most of the allied tanks both British and American, Were mostly built in the UK, but not before July of 44 nearly a month after the d-day landings. .

Rhino Tanks The invention of a hedge-breaching device is generally credited to Curtis G. Culin, a sergeant in the 2nd Armored Division's 102nd Cavalry Reconnaissance Squadron. However, military historian Max Hastings notes that Culin was inspired by "a Tennessee hillbilly named Roberts", who during a discussion about how to overcome the bocage, said "Why don't we get some saw teeth and put them on the front of the tank and cut through these hedges?" Rather than joining in the laughter that greeted this remark, Culin recognized the idea's potential.[6] A prototype tusk-like assembly was created by welding steel scrap (from destroyed "Czech hedgehogs") to the front of a tank to create a hedge cutter. The teeth helped prevent the vulnerable underside of the tank from being exposed while it knocked a hole in the hedgerow wall.[11][6] On 14 July, Lieutenant General Omar Bradley inspected the tank[11] and "watched in awe as a hedgerow exploded . to make way for the Sherman bursting through".[6] According to Hastings, Culin, "an honest man", attempted to give credit to Roberts, but this was forgotten in the publicity surrounding the invention. Hastings concludes: "[Culin] became a very American kind of national hero".[6]

Around 500 of the assemblies, called the "Culin Rhino device" or "Culin hedgerow cutter" by the Americans, were manufactured. These devices were used to modify nearly three-quarters of the US 2nd Armored Division's M4 Sherman and Stuart tanks and M10 tank destroyers in preparation for Operation Cobra.[12][a] The British Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME) referred to the devices as "Prongs" and produced 24 from ex-German beach defenses, but thereafter Prongs were produced in the United Kingdom. Six hundred Mark I Prongs were delivered by August, to be fitted to the Sherman V. A further 1,000 Mark II Prongs were produced, to be fitted on Shermans and the M10, and 500 Mark III prongs were manufactured for the Cromwell tank. The Churchill tanks were not considered to need the Prong, but some were equipped with them nonetheless

From :sempaiscuba
Integendeel. There was a single 'unified' command structure in place for Allied forces in Europe. Brooke wasn't a part of it. He was (to quote Wikipedia) "chairman of the Chiefs of Staff Committee, . foremost military advisor to Winston Churchill, . and had the role of co-ordinator of the British military efforts", but when it came to planning for D-Day, he could only advise (and even then, his voice was only one among many). –

Maybe I'm mistaken as I equate "Chief of the Imperial General Staff" to the "Chairman of the Joint Chiefs of Staff" in the United States. Still he is the top commanding general in charge of US forces. Clearly these officials weren't the guys planning the D-Day invasion. General Marshal the US chief of staff, also not part of the Unified Command structure, relied on Eisenhower to do that.. As I'm guessing General Brooke had his own functionaries and intermediaries.

But that doesn't mean that if General Marshal had concerns he wouldn't have discussed them with Eisenhower and that Eisenhower would have taken them very seriously. Which I'm sure is true of General Brooke too. Likewise Churchill.

If General Brooke had believed the Hedgerows presented an existential threat to the success of the invasion, he would have been one of the few military commanders with even fewer civilian leaders who could have swayed the consensus of the decision makers. He was definitely in a position to direct resources towards that problem if he thought it was important. I agree as an advisor, but as was Marshal, a hugely influential advisor.


Solstices in Culture

Over the centuries, the June solstice has inspired countless festivals, midsummer celebrations and religious holidays.

One of the world's oldest evidence of the summer solstice's importance in culture is Stonehenge in England, a megalithic structure which clearly marks the moment of the June solstice.

In the Southern Hemisphere, where the June solstice is known as the shortest day of the year, it marks the first day of astronomical winter, but the middle of winter in meteorological terms.


What Happens During the Summer Solstice?

During the summer solstice, the earth's "circle of illumination" or division between day and night runs from the Arctic Circle on the far side of the earth (in relation to the sun) to the Antarctic Circle on the near side of the earth. This means that the equator receives twelve hours of daylight, the North Pole and areas north of 66°30' N 24 hours of daylight, and the South Pole and areas south of 66°30' S 24 hours of darkness during this time (the South Pole receives 24 hours of sunlight during its summer solstice, the Northern Hemisphere's winter solstice).

June 20 to 21 is the start of summer and longest day of sunlight in the Northern Hemisphere and the start of winter and shortest day of sunlight in the Southern Hemisphere. Though it might seem like the summer solstice would also be when the sun rises earliest and sets latest, it is not. As you will see, the exact dates of the earliest sunrises and latest sunsets vary by location.


The Longest Day

During the celestial annual journey of the Earth round the Sun, the Summer Solstice is the moment when the Sun is at its furthermost point north of the Equator.

In the Northern Hemisphere, the 2021 summer solstice is on 21 June, at 03:32 GMT.

Our Sun Time App shows the sun's seasonal position in the solar cycle right now. It is a digital yearly sundial. There are physical sundials as well, which could be called sunlight timepieces.

Het woord 'solstice' comes from the Latin for midsummer, expressing the idea that the sun is stopped in its ascent of the sky.

The earth's tilt means that the sun's position varies by 46° during the yearly orbit. The northerly limit is known as the Tropic of Cancer and the southerly limit is the Tropic of Capricorn.

At about 21st June the sun is directly over the Tropic of Cancer providing the northern hemisphere with its longest day. In December the southern hemisphere enjoys its summer solstice when the sun is directly above the Tropic of Capricorn.

There is strong evidence that celebration of the summer solstice goes back to the Neolithic period as so many monuments seem to align with the summer sunrise.

In England the great circle known as Stonehenge has an alignment of stones marking sunrise on the longest day. Sadly, we have no idea how the henge was actually used, but we can be sure that its builders were astronomers.

To find out more about Stonehenge go to site of English Heritage.

Human habitation reaches higher latitudes in the northern hemisphere. People cannot sleep during the midsummer nights when it does not get completely dark.

Many Scandinavian communities have feasts, folk music and dance. Some festivals are held on the solstice and others on the Feast of St John. In Britain St John's day is called Midsummer's day.

The association of magic with midsummer in English culture is exemplified by Shakespeare's delightful comedy "A Midsummer Night's Dream".

In the play normality is turned upside-down and fairies interfere with human affairs. The woodland setting becomes an enchanted place with supernatural rulers.

Dates for equinoxes and solstices in the Northern and Southern Hemispheres are the same, but in opposite seasons. For example, the Summer Solstice north of the Equator is mirrored south of the Equator by the Winter Solstice.

Find below precise solstice and equinox dates and times for the Northern Hemisphere, from 2016 to 2021.


The Longest Day

The 1971 AFC Divisional Playoff Game between the Kansas City Chiefs and the Miami Dolphins, played on Christmas day, was a seesaw battle of touchdowns and field goals that didn&rsquot end until halfway through a second overtime period. The marathon game lasted eighty-two minutes and forty seconds and by all accounts was one of the most exciting games ever played.

The Kansas City Chiefs offense directed by Hall of Fame quarterback Len Dawson, scored the first two times they had the ball and led 10-0, at the end of the first quarter. In the second quarter, the Dolphins - with their Hall of Fame quarterback Bob Griese - added 10 points of their own to end the first half deadlocked.

Both teams scored touchdowns in the third quarter. In the fourth, the Chiefs scored another to take the lead 24-17. However, with 1:25 remaining in regulation play the Dolphins scored to once again tie the game. On the next play Chiefs running back Ed Podolak returned the Dolphins kick 78 yards to the Miami 22 yard line. Three more plays advanced the ball to the 15. With just 35 seconds left and sensing a victory, Jan Stenerud missed a game-winning field goal. With the score tied 24-24, the game went into overtime.

Both teams missed scoring opportunities in the first overtime. Stenerud had a 42-yard field goal attempt blocked and the Dolphins&rsquo placekicker Garo Yepremian missed a 52-yarder. Finally halfway through the sixth quarter, Yepremian got another chance. This time his 37-yard attempt was good and the Dolphins won 27-24.

Although a total of 13 future Hall of Fame players were suited up that day, the real star was Chiefs&rsquo running back Ed Podolak. In one of the greatest post-season performances ever, Podolak carried the ball 17 times for 85 yards, caught eight passes for 110 yards, returned three kickoffs for 153 yards, and ran back 2 punts for 2 yards. For the day, Podolak gained a combined total of 350 yards.

Hall of Famers Involved in NFL's Longest Game

Bobby Bell (LOLB), Buck Buchanan (RDT), Curley Culp (DT), Len Dawson (QB), Lamar Hunt (owner), Willie Lanier (MLB), Jan Stenerud (K), Hank Stram (coach), Emmitt Thomas (CB)


Bekijk de video: The Longest Day 1962 - Sword Beach (Januari- 2022).