Geschiedenis Podcasts

De memoires van generaal Ulysses S. Grant

De memoires van generaal Ulysses S. Grant

De dag na de slag ontmoette ik enkele officieren van het bevel van generaal Polk, regelde toestemming om onze doden in Belmont te begraven en begon ook onderhandelingen over de uitwisseling van gevangenen. Toen onze mannen hun doden gingen begraven, werden ze, voordat ze mochten landen, geleid onder het punt waar de vijand onze transporten had ingenomen. Sommige officieren spraken de wens uit om het veld te zien; maar het verzoek werd afgewezen met de verklaring dat we daar geen doden hadden.

Op de wapenstilstand vertelde ik een officier, die ik zowel in West Point als in de Mexicaanse oorlog had gekend, dat ik in het korenveld bij hun troepen was toen ze passeerden; dat ik te paard had gezeten en destijds een soldatenoverjas had gedragen. Deze officier behoorde tot de staf van generaal Polk. Hij zei dat zowel hij als de generaal mij hadden gezien en dat Polk tegen zijn mannen had gezegd: "Er is een Yankee; u mag uw schietvaardigheid op hem proberen als u wilt", maar niemand heeft op mij geschoten.

Belmont werd in het noorden zwaar bekritiseerd als een volkomen onnodige strijd, zonder resultaat, of de mogelijkheid daarvan vanaf het begin. Als er niet was gevochten, zou kolonel Oglesby waarschijnlijk met zijn drieduizend manschappen zijn gevangengenomen of vernietigd. Dan had ik inderdaad schuldig moeten zijn.

<-BACK | UP | NEXT->


Bekijk de video: MR Ulysses 3min Trailer (Januari- 2022).