Geschiedenis Podcasts

Dag 2 van de regering-Obama - Geschiedenis

Dag 2 van de regering-Obama - Geschiedenis

President Obama ontmoette topcongresleiders in een poging om aan te dringen op een snelle goedkeuring van zijn pakket economische stimuleringsmaatregelen. Tijdens de bijeenkomst maakten de Republikeinse leiders bezwaar tegen sommige aspecten van het plan en riepen ze op tot meer belastingvoordelen en minder uitgaven. Obama maakte duidelijk dat hoewel hij bereid was te luisteren naar enkele van de punten van de Republikeinen, hij uiteindelijk degene was die werd gekozen en dat zijn prioriteiten zouden worden aangenomen.

President Obama vaardigde ook een officieel memorandum uit waarin het beleid van de regering-Bush om financiering te verbieden aan organisaties die abortussen gebruikten als onderdeel van methoden voor beetcontrole in het buitenland, ongedaan maakte.